Tveter KJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tveter KJ

Tveter KJ
30.05.1997
Med screening forstås undersøkelse av antatt friske personer i den hensikt å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt, før sykdommen har gitt kliniske manifestasjoner, slik at tidlig behandling kan...
Moen H, von der Lippe E, Tveter KJ
10.03.1997
Sammendrag Urosepsis er en alvorlig, potensielt letal infeksjon som nesten bestandig er forårsaket av gramnegative mikrober. Disse produserer en rekke toksiner som påvirker hemostase,...
Jørgensen T, Tveter KJ
30.01.1997
Sammendrag Standardbehandling ved metastatisk prostatacancer er kirurgisk eller medikamentell kastrasjon. Denne behandling gir en remisjon av 18-20 måneders varighet hos gjennomsnittlig 3/4 av...
Tveter KJ, Beisland HO, Andersen J Thorup, Wolf H, Ekman P, Johansson J-E, Kontturi M, Lehtonen T
10.11.1996
Sammendrag 707 pasienter med moderat prostatahyperplasi inngikk i en skandinavisk multisenterstudie over to år. Undersøkelsen var randomisert, prospektiv og dobbelt blind. Halvdelen av pasientene...
Eri LM, Wahlqvist R, Tveter KJ
10.11.1996
Sammendrag Benign prostatahyperplasi er en tilstand som tradisjonelt har vært behandlet kirurgisk. I dag finnes imidlertid medikamenter som kan påvirke noen av de patogenetiske faktorene som ligger...
Tveter KJ
10.10.1996
Behandling av stein i urinveiene tilhører medisinens historie. Operasjon for blærestein har vært utført i flere hundre år. Når man vet de forhold inngrepene ble utført under og har sett på museer de...