Maksimal androgenblokade ved metastaserende carcinoma prostatae

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Standardbehandling ved metastatisk prostatacancer er kirurgisk eller medikamentell kastrasjon. Denne behandling gir enremisjon av 18-20 måneders varighet hos gjennomsnittlig 3/4 av pasientene. Slik kastrasjon gir imidlertid ingenkomplett eliminering av androgener, idet binyrene fortsetter å produsere androgene substanser som kan stimuleresvulsten. Ved maksimal androgenblokade kombineres konvensjonell behandling med antiandrogener i den hensikt å hemmevirkningen av binyreandrogener på prostatakarsinomet. Slik kombinasjonsbehandling bør i dag overveies hos pasienter medgodt funksjonsnivå og lite metastasevolum bedømt ut fra skjelettscintigrafi. Det synes dokumentert at hos dennepasientkategori vil maksimal androgenblokadebehandling kunne forlenge overlevelse med 20 måneder og også denprogredieringsfrie periode. Det er imidlertid viktig å være klar over at ved mer avansert sykdom, karakterisert vedmange metastatiske fokuser, spesielt i det perifere skjelett (ribber, lange rørknokler og skalle), eller ved meruttalte symptomer, gir kombinasjonsbehandlingen ingen økning av levetid og er ikke indisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media