Utredning og behandling av benign prostatahyperplasi i allmennpraksis

Eri LM, Wahlqvist R, Tveter KJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Benign prostatahyperplasi er en tilstand som tradisjonelt har vært behandlet kirurgisk. I dag finnes imidlertid medikamenter som kan påvirke noen av de patogenetiske faktorene som ligger bak vannlatingsforstyrrelsene, og det er blitt mulig å behandle benign prostatahyperplasi også i allmennpraksis. Forutsetningen for dette er at man ut fra en nøyaktig sykehistorie, en vurdering av plagenes alvorlighetsgrad (symptomskåre) og noen enkle objektive undersøkelser bekrefter diagnose og behandlingsindikasjon. Spesielt viktig er det å utelukke kompliserende faktorer og kurabel cancer prostatae, som kontraindiserer medikamentell behandling.

Aktuelle medikamenter er 5-alfa-reduktasehemmer og alfa-blokkere. Disse reduserer den urethrale motstanden ved henholdsvis volumreduksjon av prostata og reduksjon av alfa-adrenerg tonus i blærehals og prostata. Pasienter med tungtveiende indikasjoner bør fortsatt behandles kirurgisk. Pasienter med ubetydelige eller lette plager trenger ingen spesiell behandling utenom informasjon om at tilstanden er godartet. Medikamentell behandling kan overveies hos pasienter med middels uttalte eller moderate symptomer som påvirker deres livskvalitet. Om medikamentell behandling har livslang virkning eller bare utsetter operasjonstidspunktet, er ennå ikke klarlagt.

Anbefalte artikler