Utredning og behandling av benign prostatahyperplasi i allmennpraksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Benign prostatahyperplasi er en tilstand som tradisjonelt har vært behandlet kirurgisk. I dag finnes imidlertidmedikamenter som kan påvirke noen av de patogenetiske faktorene som ligger bak vannlatingsforstyrrelsene, og det erblitt mulig å behandle benign prostatahyperplasi også i allmennpraksis. Forutsetningen for dette er at man ut fra ennøyaktig sykehistorie, en vurdering av plagenes alvorlighetsgrad (symptomskåre) og noen enkle objektive undersøkelserbekrefter diagnose og behandlingsindikasjon. Spesielt viktig er det å utelukke kompliserende faktorer og kurabel cancerprostatae, som kontraindiserer medikamentell behandling.

  Aktuelle medikamenter er 5-alfa-reduktasehemmer og alfa-blokkere. Disse reduserer den urethrale motstanden vedhenholdsvis volumreduksjon av prostata og reduksjon av alfa-adrenerg tonus i blærehals og prostata. Pasienter medtungtveiende indikasjoner bør fortsatt behandles kirurgisk. Pasienter med ubetydelige eller lette plager trenger ingenspesiell behandling utenom informasjon om at tilstanden er godartet. Medikamentell behandling kan overveies hospasienter med middels uttalte eller moderate symptomer som påvirker deres livskvalitet. Om medikamentell behandling harlivslang virkning eller bare utsetter operasjonstidspunktet, er ennå ikke klarlagt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media