Behandling av benign prostatahyperplasi med Proscar (finasterid)

Tveter KJ, Beisland HO, Andersen J Thorup, Wolf H, Ekman P, Johansson J-E, Kontturi M, Lehtonen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


707 pasienter med moderat prostatahyperplasi inngikk i en skandinavisk multisenterstudie over to år. Undersøkelsen var randomisert, prospektiv og dobbelt blind. Halvdelen av pasientene fikk finasterid (5 mg daglig), kontrollarmen ble gitt placebo. Pasientene ble fulgt med henblikk på symptomer, urinstrøm og prostatavolum. I tillegg ble en rekke blodprøver analysert. Man fant at finasterid reduserte symptomskåre og økte urinstrøm, og forskjellen mot placebogruppen var statistisk signifikant. Finasterid reduserte prostatas volum og hindret ytterligere vekst av prostata, slik at forskjell i volum i de to armene etter to års behandling var 30%. Finasterid var således i stand til å hindre den kontinuerlige vekst av prostata som finner sted i høyere alder. Det var signifikant flere pasienter som fikk potensforstyrrelser av finasterid enn av placebo. For øvrig var det beskjedne bivirkninger som ble registrert.

Studien viser at finasterid er et aktuelt alternativ til en vente-og-se-holdning når det gjelder pasienter med moderate symptomer på grunn av benign prostatahyperplasi.

Anbefalte artikler