Behandling av benign prostatahyperplasi med Proscar (finasterid)

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  707 pasienter med moderat prostatahyperplasi inngikk i en skandinavisk multisenterstudie over to år. Undersøkelsen varrandomisert, prospektiv og dobbelt blind. Halvdelen av pasientene fikk finasterid (5 mg daglig), kontrollarmen ble gittplacebo. Pasientene ble fulgt med henblikk på symptomer, urinstrøm og prostatavolum. I tillegg ble en rekke blodprøveranalysert. Man fant at finasterid reduserte symptomskåre og økte urinstrøm, og forskjellen mot placebogruppen varstatistisk signifikant. Finasterid reduserte prostatas volum og hindret ytterligere vekst av prostata, slik atforskjell i volum i de to armene etter to års behandling var 30%. Finasterid var således i stand til å hindre denkontinuerlige vekst av prostata som finner sted i høyere alder. Det var signifikant flere pasienter som fikkpotensforstyrrelser av finasterid enn av placebo. For øvrig var det beskjedne bivirkninger som ble registrert.

  Studien viser at finasterid er et aktuelt alternativ til en vente-og-se-holdning når det gjelder pasienter medmoderate symptomer på grunn av benign prostatahyperplasi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media