Tove Myrbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Myrbakk

Tove Myrbakk
31.01.2008
En av tre leger er blitt utsatt for vold fra pasienter eller pårørende. Mange flere har vært utsatt for truende oppførsel. Jan Petter Lea er godt fornøyd med å ha CTRLalarm tilknyttet Bodin...
Tove Myrbakk
09.10.2008
Vikarer og utenlandske leger redder i dag fødeavdelingene rundt om i landet. Konkurransen om disse vil øke i de nordiske landene frem mot 2020. Tore Henriksen, leder i nasjonalt råd for fødselsomsorg...
Tove Myrbakk
14.02.2008
Norske journalister føler et kollektivt ubehag når de skal omhandle selvmord og psykiatri. Ofte er det kriminalreportere som skriver psykiatrisakene, noe som setter sitt preg på vinklingen. Psykiater...
Tove Myrbakk
01.01.2009
– Hvis ikke legene engasjerer seg nå blir det andre som bestemmer på deres vegne. Kommunene må også på banen og gi beskjed om hva de trenger fra legene. Statssekretær Ellen B. Pedersen besøkte...
Tove Myrbakk
15.01.2009
Utfordringene innen fremtidens eldreomsorg krever at alle nivåer samhandler langt bedre enn de gjør i dag. Kompetansen innen geriatri må økes i helsevesenet, og kommunehelsetjenesten har behov for...
Tove Myrbakk
19.10.2006
– Vi som er leger blir gjerne medisinske ledere, men da må ansvar og myndighet følge med stillingen. Som kunnskapsbedrift må foretakene sikre gode vilkår for oppdatering og vedlikehold av medisinsk...
Tove Myrbakk
27.04.2006
Det var stort oppmøte da lokalsykehusenes fremtid skulle debatteres i Sandnessjøen i begynnelsen av mars. Spennende lokalsykehusdebatt på Helgeland. I panelet Rune Skjælaaen, Torunn Janbu, Anette...
Tove Myrbakk
23.02.2006
I midten av januar kom både president Torunn Janbu og solen til Bodø. Begge var særdeles velkomne, og tillitsvalgte fra Helse Nord var godt fornøyd med de nye tonene fra ledelsen i Legeforeningen...
Tove Myrbakk
17.06.2004
– Risikoen for å gjøre store medisinske feil er veldig liten. Sjansen for å bli smurt utover førstesiden i lokalavisen er noe større. I det medisinske faget ligger det å ta feil innebygget. Dette må...
Tove Myrbakk
15.05.2003
Da Finnmark legeforening inviterte tunge aktører innen nasjonal, regional og lokal helsepolitikk til vårmøte i Karasjok, var etablering av spesialistnettverk den store fremtidsvisjonen. Det første...
Tove Myrbakk
10.05.2002
Regionsutvalget møtte ledelsen i Helse Nord RHF (f.v.): Jan Norum, Knut Kjerpeseth, Marit Eskeland, Paul W. Hansen, Anita Eriksen, Helene Bergland og Kristina Larsby. Foto T. Myrbakk Marit Eskeland,...
Tove Myrbakk
10.12.2002
På vei hjem etter å ha lært mer om det gode legeliv: Ragnhild Sagsveen, Åse Schrøder, Lasse Djerv, Per Anders Øien og Carl-Gustav Mählck. Foto T. Myrbakk Det sa psykiater Per Anders Øien som var...
Tove Myrbakk
06.10.2005
På sitt jubileumskurs i august prøvde Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) å spå om fremtiden for avtalespesialistene. Anne Selstad har et godt forhold til sine 800 privatpraktiserende...
Tove Myrbakk
02.06.2005
– I dagens spesialiserte helsevesen trenger vi makroskopet for å sikre en større omtanke for sammenhenger og langsiktighet blant leger og byråkrater. Anne Helen Hansen (t.v.), kursleder og...
Tove Myrbakk
20.10.2005
Legerollen er i endring, og pasientene søker stadig oftere aktører utenfor den tradisjonelle medisinen. Derfor blir kommunikasjon og autoritet stadig viktigere å mestre for alle leger, også for de...
Tove Myrbakk
28.01.2010
Sykestuen er i ferd med å få sin renessanse. I Finnmark er de fleste sykestuene fremdeles i full drift. Nå vil enda flere nord-norske kommuner ruste opp før samhandlingsreformen trer i kraft i 2012...
Tove Myrbakk
04.11.2010
Nordland Legeforening og Helse Nord RHF inviterte i september til debatt om tøffe etiske dilemmaer i helsevesenet: Når blir behandlingen mer til skade enn til gavn for pasienten? I panelet. Fra v...
Tove Myrbakk
20.05.2010
Himmelblålandet viste seg fra sin aller beste side da Legeforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge inviterte til fagpolitisk konferanse på Vega i mars. Gudmund Hernes (t.v.) og Inge Lønning bidro med...
Tove Myrbakk
03.06.2010
Grunnkurs C ble arrangert i Bodø i midten av april, midt under vulkanutbruddet på Island. Mange måtte ta buss, tog og båt forå komme seg til frem til kursstart. Men kurs ble det. Det var stort...
Tove Myrbakk
25.03.2010
Flere helseforetak i nord mangler sentrale tillitsvalgte. Dette bekymrer Legeforeningen. Fortsetter denne utviklingen kan legene som gruppe miste en viktig mulighet til å påvirke både egen...