Askekurs i Bodø

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Grunnkurs C ble arrangert i Bodø i midten av april, midt under vulkanutbruddet på Island. Mange måtte ta buss, tog og båt forå komme seg til frem til kursstart. Men kurs ble det.

Det var stort oppmøte på grunnkurset til tross for askeskyen. Foto Tove Myrbakk

Helgen før kursstart var det hektisk aktivitet i sekretariatet i Nordland Legeforening. Grunnkurs C som er ett av fire obligatoriske kurs i allmennmedisin (Grunnkurs C Allmennmedisin, forebyggende og miljørettet medisin), skulle arrangeres for første gang i Nord-Norge.

Komité og sekretariat bestemte at man skulle gjennomføre kurset så fremt man fikk mer enn 20 deltakere. Kursdeltakere og innledere ble ringt opp. Sammen så man på alternative reisemåter, oppdaterte seg på siste nytt om askeskyens utbredelse og sjekket om enkeltfly gikk.

Første kursdag viste det seg at man hadde fått med 43 av de 53 opprinnelig påmeldte, og kun én innleder måtte melde forfall. Mange av deltakerne var naturlig nok engstelige for ikke å være sikret retur med små barn og barnevakt som ventet hjemme – og en stund så det stygt ut. Men til slutt forsvant askeskyene fra hele norskekysten, og de tøffe kursdeltakerne i Bodø fikk sol og nydelig vær som bonus.

Anbefalte artikler