Sparr overtar Elf

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Eldre legers forening (Elf) var i juni på besøk i Bodø. Gode faglige foredrag og tur til vakre Kjerringøy sto på programmet. Til høsten overtar Tone Sparr lederstolen etter Rolf Schøyen.

Rolf Schøyen takker for seg etter seks år som leder. Tone Sparr overtar til høsten. Her på tur til vakre Kjerringøy i Nordland.Foto: Tove Myrbakk

Rolf Schøyen har ledet foreningen godt de siste seks årene. Vårmøtet i Bodø var hans siste som leder, og på årsmøtet ble han takket for sitt engasjement og innsats. Nestleder Anne Larsen trakk spesielt frem jobben han har gjort i lisenssaken som han og styret har jobbet med over mange år. I juni var saken var oppe i Stortinget.

Høstmøtet til Elf er best besøkt, og arrangeres fast på Soria Moria. Vårmøtene har de siste årene vært flyttet rundt om i landet. I begynnelsen av juni kom rundt 85 eldre leger til Bodø, og her var besøket på Kjerringøy gamle handelsted ett av høydepunktene. De faglige innleggene på møtet var både aktuelle og spennende, og står på ingen måte tilbake for andre kurs og møter i regi av legeforeningen.

Ny leder i foreningen fra høsten er Tone Sparr, tidligere barnelege på Hammerfest sykehus. Sparr har nylig flyttet sørover etter å ha jobbet 30 år i Nord-Norge. Hun har ledet Troms legeforening og Norsk overlegeforening. Men nå er det Eldre legers forening som skal nyte godt av hennes erfaring.

Alle leger over 67 år kan bli medlem i Elf. Det er ikke nødvendig å være pensjonist. Om du vil bli medlem sender du en epost til elf@elf.legeforeningen.no eller melder deg inn elektronisk. Fra 2016 koster medlemskapet 350 kroner i året.

Du finner mer informasjon om foreningen på www.legeforeningen.no/elf

Anbefalte artikler