Tor Bjerkedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Bjerkedal

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Geir A. Skjeret, John Ivar Brevik
09.02.2006
Stadig flere barn får grunnstønad og/eller hjelpestønad. I 1993 mottok 2,3 % av barn i alderen 0 – 15 år slik stønad ( 1 ), mens andelen i 2004 var økt til 4,0 % (O. Thune, Rikstrygdeverket,...
Petter Kristensen, Tor Bjerkedal
18.11.2004
Det dynamiske forholdet mellom deltakelse i arbeidslivet og helse er et viktig element i studiet av sosiale ulikheter i helse ( 1 , 2 ). Helsesvikt betyr noe, men synes ikke å være en dominerende...
Tor Bjerkedal, Ola Thune
06.03.2003
Ved innføringen av den nye sykepengeordningen i 1978 ble det presentert beregninger der arbeidsgiver med en arbeidsgiverperiode på 14 dager ble antatt å dekke 45 % av det totale antall...
Tor Bjerkedal, Ola Thune
15.05.2003
Vi takker for Arne Sandervangs kommentar. Det gir oss anledning til å understreke at vårt utgangspunkt ikke er økonomi, men en ofte brukt antakelse om at arbeidsgivernes utgifter til...
Anders Gogstad, Tor Bjerkedal
10.05.2001
Tendensen til økning av antallet unge uføretrygdede i Norge har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet (1). Senere års trygdestatistikk har bekreftet en sterk økning i uførepensjoneringen av personer...
Tor Bjerkedal, John Ivar Brevik
10.12.2001
Gjennomsnittsvekten til vernepliktige økte med vel 3 kg fra årskull 1967 til årskull 1976, for deretter å flate ut med et gjennomsnitt på omkring 73 kg (1). Høyden var nærmest uforandret for de...
Tor Bjerkedal, Jan Roar Beckstrøm, John Ivar Brevik, Kåre Skåden
28.02.2001
Statistisk sentralbyrå har siden 1910 publisert gjennomsnittshøyden for vernepliktige ved sesjon (1). Fra 1920 og frem til 1970 økte gjennomsnittshøyden for menn fra 171,4 cm til 178,7 cm. Økningen i...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
10.01.2012
A hypothesis was postulated in the early 1960s that a dietary supplement of linseed oil, with a high content of the unsaturated fatty acid linolenic acid, could prevent ischaemic heart disease (IHD...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
24.01.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 30 – 5 På side 32 i tabell 3 linje 37 skal det stå: Kroppsmasseindeks (BMI) (kg/m²). Tilsvarende skal det på side 33 i tredje linje i teksten til figur 2 stå: … fedme...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
10.01.2012
Tidlig i 1960-årene ble det satt frem en hypotese om at kosttilskudd av linolje, med høyt innhold av den umettede fettsyren linolensyre, kunne forebygge iskemisk hjertesykdom (IHD) ( 1 ). For å teste...