Tonstad S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tonstad S

Tonstad S
10.04.1999
Sammendrag Mulighetene for behandling av abstinens og røykesug ved røykeslutt er utvidet i dag. Nikotinpreparater dobler sluttratene, særlig hos røykere med stor fysisk avhengighet, ved å redusere...
Tonstad S
20.08.1998
Sammendrag I retningslinjer for behandling av hyperlipidemi og mild hypertensjon er det brukt absolutt risiko for sykdom over de neste fem eller ti år som rettesnor for å bedømme hvem som bør få...
Ose L, Vollebæk L-E, Tonstad S
20.04.1998
Sammendrag Den mest effektive metoden å oppdage familiær hyperkolesterolemi er ved å undersøke familiemedlemmer til allerede diagnostiserte pasienter. I henhold til lov om medisinsk bruk av...
Sundt E, Ose L, Tonstad S
20.02.1998
Sammendrag For å undersøke hvilke pasienter som henvises til Lipidklinikken ved Rikshospitalet ble 199 henvisninger i en periode i 1995 gjennomgått retrospektivt og sammenliknet med opplysninger om...
Tonstad S
20.02.1998
Sammendrag Epidemiologiske data viser at risikofaktorene for hjerte- og karsykdom er de samme for menn og kvinner, men kvinner har en lavere absolutt risiko for hjerte- og karsykdom enn menn ved alle...
Tonstad S, Leren TP, Ose L
30.11.1997
Sammendrag Svær hyperlipidemi (totalkolesterolnivå >= 13 mmol/l) er en sjelden tilstand der det er viktig å stille en korrekt diagnose. Vi undersøkte 57 pasienter med isolert hyperkolesterolemi...
Svilaas A, Bye P, Strøm EC, Kolbjørnsen O, Tonstad S, Ose L
20.11.1997
Sammendrag 107 personer med primær hyperkolesterolemi deltok i en klinisk undersøkelse ved Lipidklinikken i fem år, med kostbehandling og lipidsenkende medikasjon (et statin). Ved studieavslutning...
Tonstad S
20.02.1997
Sammendrag Samstemmigheten om kolesterolreduksjon hos individer med koronarsykdom er ikke nådd hos andre pasientgrupper. I WOSCOPS-studien var forhøyet LDL-kolesterolnivå nok som inklusjonskriterium...
Leren TP, Bakken KS, Rødningen OK, Gundersen KE, Sundvold H, Berg K, Tonstad S, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Familiær hyperkolesterolemi er en autosomal dominant arvelig sykdom som er karakterisert ved hyperkolesterolemi og tidlig debut av hjerte- og karsykdom. Til forskjell fra arvelige...