Hva skjer med pasienter etter deltakelse i en klinisk studie?

Svilaas A, Bye P, Strøm EC, Kolbjørnsen O, Tonstad S, Ose L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


107 personer med primær hyperkolesterolemi deltok i en klinisk undersøkelse ved Lipidklinikken i fem år, med kostbehandling og lipidsenkende medikasjon (et statin). Ved studieavslutning ble pasientene henvist tilbake til egen lege, med skriftlig informasjon om den videre behandling.

Deltakerne ble innkalt til etterundersøkelse to år etter studieavslutning. Formålet var å undersøke nåværende behandling og oppfølging, eventuelle nye hendelser samt klinisk status.

15% hadde ingen oppfølging etter avsluttet prosjekt, og 18% hadde ikke fått målt sitt kolesterolnivå på minst ett år. Kosthold og fysisk aktivitet var vanskelig å gjennomføre i tilfredsstillende grad for de fleste. 20% hadde sluttet med den lipidsenkende medikasjon. De øvrige var generelt gitt for lave doser av den lipidsenkende medisin, slik at behandlingsmålet for LDL-kolesterol ikke var nådd hos ca. 70%.

For å unngå tilfeldig og mangelfull oppfølging etter studieavslutning, må pasient og egen lege engasjeres mer aktivt i prosjekttiden, og dessuten må god informasjon gis fra utprøver ved studieavslutning. Dette er spesielt viktig i studier hvor hovedelementer er omlegging av livsstil og bruk av medisin.

Anbefalte artikler