Hva skjer med pasienter etter deltakelse i en klinisk studie?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  107 personer med primær hyperkolesterolemi deltok i en klinisk undersøkelse ved Lipidklinikken i fem år, medkostbehandling og lipidsenkende medikasjon (et statin). Ved studieavslutning ble pasientene henvist tilbake til egenlege, med skriftlig informasjon om den videre behandling.

  Deltakerne ble innkalt til etterundersøkelse to år etter studieavslutning. Formålet var å undersøke nåværendebehandling og oppfølging, eventuelle nye hendelser samt klinisk status.

  15% hadde ingen oppfølging etter avsluttet prosjekt, og 18% hadde ikke fått målt sitt kolesterolnivå på minst ettår. Kosthold og fysisk aktivitet var vanskelig å gjennomføre i tilfredsstillende grad for de fleste. 20% hadde sluttetmed den lipidsenkende medikasjon. De øvrige var generelt gitt for lave doser av den lipidsenkende medisin, slik atbehandlingsmålet for LDL-kolesterol ikke var nådd hos ca. 70%.

  For å unngå tilfeldig og mangelfull oppfølging etter studieavslutning, må pasient og egen lege engasjeres mer aktivti prosjekttiden, og dessuten må god informasjon gis fra utprøver ved studieavslutning. Dette er spesielt viktig istudier hvor hovedelementer er omlegging av livsstil og bruk av medisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media