Henvisning til Lipidklinikken - "riktige" pasienter med mangelfull anamnese

Sundt E, Ose L, Tonstad S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


For å undersøke hvilke pasienter som henvises til Lipidklinikken ved Rikshospitalet ble 199 henvisninger i en periode i 1995 gjennomgått retrospektivt og sammenliknet med opplysninger om de samme pasientene i Lipidklinikkens journaler. Av henvisende leger var 78% allmennpraktiserende. Opplysninger om familiær hyperlipidemi, forekomst i familien av klinisk hjerte- og karsykdom og kostholdsvaner forekom i de fleste henvisningene. Henvisningene hadde ofte enten ingen diagnose eller upresis lipidrelatert diagnose. Røykevaner var omtalt i mindre enn halvparten av henvisningene. Opptil 80% av henvisningene manglet opplysninger om andre livsstilsforhold, som alkoholvaner og fysisk aktivitet. Disse opplysningene manglet også ofte i Lipidklinikkens journaler. Legene henviste pasienter med familiær risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, mens sigarettrøyking, den viktigste eksterne risiko for å utvikle sykdom, tilsynelatende ikke var kartlagt hos mange pasienter på henvisningstidspunktet.

Anbefalte artikler