Medikamentell behandling ved hyperlipidemi - ubesvarte spørsmål

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Samstemmigheten om kolesterolreduksjon hos individer med koronarsykdom er ikke nådd hos andre pasientgrupper. IWOSCOPS-studien var forhøyet LDL-kolesterolnivå nok som inklusjonskriterium. Dersom personer med forhøyetLDL-kolesterolnivå uten andre risikofaktorer skal behandles medikamentelt, vil utgiftene per vunnet leveår økebetraktelig. Høyrisikogrupper som bør prioriteres er pasienter med diabetes, arteriosklerotisk karsykdom og kombinerthyperlipidemi. Det er ukjent om koronarsyke pasienter med lavt LDL-kolesterolnivå og kvinner og eldre uten hjerte- ogkarsykdom vil ha nytte av behandlingen. Den raske effekten av behandlingen tilsier at den i de fleste tilfeller kanutsettes til pasienten er middelaldrende, med unntak av pasienter med familiær hyperkolesterolemi. Postmenopausalhormonsubstitusjon reduserer LDL-kolesterolnivået. Effekten av behandlingen på kardiovaskulære hendelser avventes.Omega 3-konsentrat reduserer triglyseridnivået, men effekten på koronare hendelser er ukjent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media