Tom Glomsaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Glomsaker

Magnus Hølmo Fasting, Victoria Solveig Young, Tom Glomsaker
26.04.2018
En mann i 40-årene ble lagt inn i gastrokirurgisk avdeling med to dagers sykehistorie med smerter under høyre kostalbue. Smertene hadde startet relativt akutt og debuterte en time etter et stort...
Hartwig Kørner, Jon Arne Søreide, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide, Lars Fjetland
06.09.2007
Palliativ kreftbehandling ved uhelbredelig sykdom har fått større oppmerksomhet og betydning. Lindrende behandling gis for å bedre livskvaliteten med hensyn til fysiske, psykososiale og åndelig-...
Tom Glomsaker
28.02.2008
Sørås, I. Organisasjonsutvikling i sykehus Forbedringsarbeid i teori og klinisk praksis. 121 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-15-01188-2 Forfatteren henvender seg...
Tom Glomsaker
28.05.2009
Egedius, C Egedius, H Erwander, B. Vägen till specialist Enligt socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar 2008. 155 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 242 ISBN 978-91-44-05428-5...
Knut E.A. Lundin, Tom Glomsaker
08.06.2006
Sverige innfører nå et system med basisspesialiteter, grenspesialiteter og tilleggsspesialiteter som erstatning for et system med bare hovedspesialiteter. Dette vil få følger for debatten om...
Tom Glomsaker
02.12.2004
MacFadyen, Bruce V. Laparoscopic surgery of the abdomen 535 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2004. Pris USD 150 ISBN 0-387-98468-2 Forfatterne henvender seg til alle som har interesse for...
Håvard Mjørud Forsmo, Tom Glomsaker, Per Olav Vandvik
30.06.2005
Etter innføringen av H₂-antagonister i 1970-årene, protonpumpehemmere (PPI) i 1980-årene og senere eradikasjon av Helicobacter pylori, har behandlingen av ulcussykdom forandret seg betydelig. Elektiv...
Arne M. Solbakken, Øistein Hovde, Tom Glomsaker
25.08.2005
Perforasjoner og strikturer i oesophagus er tilstander som kan representere betydelige utfordringer. Det finnes flere behandlingsalternativer, og i de senere år har også selvekspanderende stenter...
Tom Glomsaker
07.04.2005
Økonomiske argumenter og premisser får en stadig større plass i den medisinske hverdagen. Er dette en ønsket utvikling eller en fare for pasientene? To artikler i dette nummer av Tidsskriftet berører...
Tom Glomsaker
07.01.2011
Williams Jr., Thomas E. Satiani, Bhagwan Ellison, E. Christopher The coming shortage of surgeons Why they are disappearing and what that means for our health. 194 s, tab, ill. Santa Barbara, CA:...
Tom Glomsaker
08.01.2013
Busch, Tor Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner 185 s, ill. Bergen, Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-1351-1 Tor Busch har igjen kommet med en viktig bok angående ledelse i...
Øyvind Holme, Volker Moritz, Michael Bretthauer, Birgitte Seip, Tom Glomsaker, Thomas de Lange, Lars Aabakken, Asbjørn Stallemo, Ole Høie, Stein Dahler, Per Kristian Sandvei, Njaal Stray, Carl Magnus Ystrøm, Geir Hoff
28.05.2013
Koloskopi er gullstandard for undersøkelse av tykktarmen og muliggjør både diagnostikk og terapi, men kan oppleves som ubehagelig eller smertefull. Flere ikke-farmakologiske...