Tankevekker om mangel på kirurger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Williams Jr., Thomas E.

  Satiani, Bhagwan

  Ellison, E. Christopher

  The coming shortage of surgeons

  Why they are disappearing and what that means for our health. 194 s, tab, ill. Santa Barbara, CA: Praeger Publishers, 2009. Pris USD 35

  ISBN 978-0-313-38070-9

  Målgruppen er spesielt beslutningstakere når det gjelder antall studieplasser på universitetene og kapasiteten i utdanningen av nye kirurgiske spesialister, men også øvrige helsemyndigheter/politikere, fagforeninger og nåværende og blivende kirurger. Forfatterne ønsker å rette et kritisk søkelys mot de estimatene som har vært gjort om behovet for kirurgiske spesialister i de kommende 40 årene i USA. Med enkle beregninger for hvor mange spesialister som finnes innen de vanlige kirurgiske spesialitetene, hvor mange leger som utdannes på de medisinske fakultetene, hvor mange man forventer går av med pensjon med dagens aldersfordeling blant kirurger og befolkningsøkning/aldersutvikling, har man laget oversikter om situasjonen i dag og fremskrevet dette 10, 20 og 40 år. Man har også reflektert over faktorer som vil påvirke behovene. Her kan man nevne den nye generasjonens ønske om et godt sosialt liv parallelt med arbeidet som kirurg, tidlig pensjonering av spesialister, endret sykdomspanorama, nye behandlingsprinsipper og organisering av arbeid i forhold til andre yrkesgrupper/IT-støtte m.m.

  Dette er en faktabok med en oversiktlig innledning om de utfordringene det amerikanske samfunnet har i forhold til utdanning av leger og kirurgiske spesialister. Underveis er det en rekke tabeller med fakta og fremskrivinger som kan være nyttige som oppslagsverk. Avslutningsvis er det en gjennomgang av de mulighetene som finnes for å unngå å komme i en situasjon med betydelig mangel på kirurgisk arbeidskraft der helsetilbudet blir rasjonert. Ikke minst uttrykker man store muligheter for den kommende generasjonen kirurgiske spesialister. Budskapet er at det trengs nærmest en 180 graders kursendring i forhold til tidligere tenkning.

  Til tross for at budskapet er konkret myntet på forholdene i USA, med en rekke særegenheter omkring organisering/finansiering, forsikringspremier mot feilbehandling, høye utdanningskostnader og ikke minst arbeidstidsordninger, har boken en generell overføringsverdi til norske og nordiske forhold. Mange av de samme tidstrendene ser man her, og det er grunnlag for å revurdere de anslagsverdiene som har vært gjort for behov av kirurgiske spesialister i de neste 40 årene. Norge har, som USA, kalkulert med at vi kan ha en nettoimport av spesialister og utdannede leger fra utlandet, i tillegg til økende subspesialisering og tidlige pensjoneringer. Det tar 10 – 15 år å utdanne nye spesialister, slik at det haster med å skissere løsninger. Et spennende og optimistisk utgangspunkt er å satse på «seniorene», slik at de skal fortsette lenger, og ikke minst mer satsing på de som kan tenke seg en kirurgisk karriere.

  Boken er innbundet med en oversiktlig layout, er lettlest og kan brukes som oppslagsverk. Forfatterne er professorer innen kirurgiske fag og viser stor faglig innsikt. Dette er virkelig en tankevekker og anbefales alle som har ansvar og interesse for planlegging av kirurgiske tjenester.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media