Magnus Hølmo Fasting, Victoria Solveig Young, Tom Glomsaker Om forfatterne

En mann i 40-årene ble lagt inn i gastrokirurgisk avdeling med to dagers sykehistorie med smerter under høyre kostalbue. Smertene hadde startet relativt akutt og debuterte en time etter et stort måltid. Ved klinisk undersøkelse var han trykkøm under høyre kostalbue. Ultralyd og CT av buken var uten aktuell patologi. Neste dag ble det gjort magnetisk resonanstomografisk kolangiopankreatikografi (MRCP) som viste noe væske omkring høyre leverlapp, rundt galleblæren og høyre colonfleksur, men ingen overbevisende kolecystittforandringer. Imidlertid hadde han stigende CRP til over 300 og økende smerter under høyre kostalbue. Det ble derfor gjort diagnostisk laparoskopi.

Bildet viser galleblæren slik den så ut ved laparoskopien. Den var svært inflammert og hadde konfluerende områder med nekrose. Galle hadde gjort det nekrotiske vevet grønnlig misfarget. Omkring galleblæren, både langs bukveggen og i tilliggende oment var det områder med fibrinavleiringer. Galleblæren ble operert ut. Inngrepet var ukomplisert, og pasienten ble skrevet ut andre postoperative dag. Histologisk undersøkelse av preparatet viste akutt ulceroflegmonøs betennelse med stedvis transmural nekrose.

Akutt kolecystitt skal mistenkes ved smerter og palpasjonsømhet i øvre høyre kvadrant av abdomen ledsaget av feber eller forhøyet CRP eller leukocytter. Diagnosen bekreftes vanligvis med bildediagnostikk (1). Imidlertid har ultralyd, MR og CT 80–90 % sensitivitet for deteksjon av akutt kolecystitt, noe som er viktig å ha med seg i vurderingen av disse pasientene (2).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen med bilde blir publisert.

1

Ansaloni L, Pisano M, Coccolini F et al. 2016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis. World J Emerg Surg 2016; 11: 25. [PubMed][CrossRef]

2

Kiewiet JJ, Leeuwenburgh MM, Bipat S et al. A systematic review and meta-analysis of diagnostic performance of imaging in acute cholecystitis. Radiology 2012; 264: 708 - 20. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler