Straand J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Straand J

Straand J
30.09.1999
Geriatrien står foran viktige veivalg når spesialiteten i år runder 25 år Den store andelen eldre i befolkningen er konsekvensen av en samfunnsutvikling som kan beskrives som en vellykket...
Klovning A, Sandvik H, Straand J
20.11.1998
Sammendrag Har Hypertension Optimal Treatment (HOT)-studien vist at vi bør legge om behandlingen av våre blodtrykkspasienter slik at det diastoliske måltrykket senkes fra 90 til 80 (eller 83) mmHg?...
Straand J, Sandvik H, Rokstad K
10.11.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 10850 kontorkonsultasjoner med eldre...
Straand J, Sandvik H
10.11.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 1384 hjemmebesøk hos eldre pasienter (65...
Rokstad K, Straand J, Sandvik H
20.02.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Oppslutningen om undersøkelsen var nesten fullstendig, og 90458...
Sandvik H, Straand J
10.12.1996
Sammendrag Bartskjærlauget i Bergen ble stiftet 17.1.1597. I nærmere 250 år var dette Norges eneste “legeforening”. Lauget døde ut med den siste mesteren, Christian Wilhelm Wisbech (1740-1822). Men...