Schrumpf E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schrumpf E

Søreide O, Husberg B, Bjøro K, Schrumpf E
20.09.1999
Sammendrag I Norge er det per 1.3. 1999 utført 200 levertransplantasjoner. Ettårs- og treårsoverlevelse for pasienter som er transplantert de siste fire årene (n = 68) er henholdsvis 85% og 75%. I...
Boberg KM, Schrumpf E
30.09.1997
Sammendrag Det har hittil vært få medikamentelle behandlingstilbud til pasienter med kroniske kolestatiske leversykdommer. Effekten av ursodeoksykolsyre (UDCA) på primær biliær cirrhose har vært...
Bjøro K, Blomhoff JP, Schrumpf E, Brosstad F, Bergan A, Egge T
10.04.1997
Sammendrag Levervenetrombose representerer i mange situasjoner et diagnostisk og terapeutisk problem. På bakgrunn av fire pasienter gjennnomgår vi de viktigste prinsipper for etablering av diagnose...
Schrumpf E, Bjøro K, Bell H, Harthug S, Hellum K Block, Myrvang B, Mæland A, Ritland S
10.06.1996
Sammendrag På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordan hepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med...
Bjøro K, Schrumpf E, Bergan A, Flatmark A, Mathisen Ø, Sødal G, Søreide O, Sanengen T, Innes R, Osnes S
10.01.1996
Resultater etter ti års aktivitet og 114 transplantasjoner Sammendrag Totalt 114 levertransplantasjoner hos 106 pasienter er utført i Norge i tiden 1984 til og med 1994. Overlevelse etter ett og tre...
Norheim OF, Bjøro K, Schrumpf E, Søreide O
10.01.1996
Sammendrag Finnes det i Norge pasienter med behov for levertransplantasjon, som ikke får, men som burde fått, et slikt tilbud? Spørsmålet belyses ved å sammenlikne antall transplantasjoner, både for...