Behandling av hepatitt C

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordanhepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med behandling.

  I denne oversikten omtales diagnostikk av hepatitt C, aktuelle behandlingsregimer og hva som kan oppnås med disse,hvilke pasienter som trolig vil ha mest nytte av behandling, og endelig argumenteres det for at behandling av hepatittC fortsatt bør skje i kontrollerte undersøkelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media