Behandling av hepatitt C

Schrumpf E, Bjøro K, Bell H, Harthug S, Hellum K Block, Myrvang B, Mæland A, Ritland S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordan hepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med behandling.

I denne oversikten omtales diagnostikk av hepatitt C, aktuelle behandlingsregimer og hva som kan oppnås med disse, hvilke pasienter som trolig vil ha mest nytte av behandling, og endelig argumenteres det for at behandling av hepatitt C fortsatt bør skje i kontrollerte undersøkelser.

Anbefalte artikler