Behandling av kolestatiske leversykdommer med ursodeoksykolsyre

Boberg KM, Schrumpf E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det har hittil vært få medikamentelle behandlingstilbud til pasienter med kroniske kolestatiske leversykdommer. Effekten av ursodeoksykolsyre (UDCA) på primær biliær cirrhose har vært undersøkt i flere dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte studier. Behandling med ursodeoksykolsyre fører regelmessig til bedring av biokjemiske tegn på leversykdom. Flere studier viser at ursodeoksykolsyre forsinker progredieringen av primær biliær cirrhose, mens effekt på overlevelse ikke har vært dokumentert. UDCA-behandling ved primær biliær cirrhose anbefales nå i flere land, blant annet i USA. Vi foreslår at behandling av slike pasienter med ursodeoksykolsyre i Norge utføres etter felles retningslinjer.

Det er mulig at ursodeoksykolsyre også har en gunstig virkning på primær skleroserende kolangitt. En skandinavisk placebokontrollert multisenterstudie av effekten av fem års behandling med ursodeoksykolsyre ved primær skleroserende kolangitt har nylig startet. En positiv effekt av ursodeoksykolsyre ved intrahepatisk kolestase i graviditet og ved leversykdom assosiert med cystisk fibrose har vært observert i små studier. Den nøyaktige mekanismen for effekt av ursodeoksykolsyre ved kolestatiske leversykdommer er foreløpig ikke klarlagt.

Anbefalte artikler