Behandling av kolestatiske leversykdommer med ursodeoksykolsyre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det har hittil vært få medikamentelle behandlingstilbud til pasienter med kroniske kolestatiske leversykdommer.Effekten av ursodeoksykolsyre (UDCA) på primær biliær cirrhose har vært undersøkt i flere dobbeltblinde, randomiserte,placebokontrollerte studier. Behandling med ursodeoksykolsyre fører regelmessig til bedring av biokjemiske tegn påleversykdom. Flere studier viser at ursodeoksykolsyre forsinker progredieringen av primær biliær cirrhose, mens effektpå overlevelse ikke har vært dokumentert. UDCA-behandling ved primær biliær cirrhose anbefales nå i flere land, blantannet i USA. Vi foreslår at behandling av slike pasienter med ursodeoksykolsyre i Norge utføres etter fellesretningslinjer.

  Det er mulig at ursodeoksykolsyre også har en gunstig virkning på primær skleroserende kolangitt. En skandinaviskplacebokontrollert multisenterstudie av effekten av fem års behandling med ursodeoksykolsyre ved primær skleroserendekolangitt har nylig startet. En positiv effekt av ursodeoksykolsyre ved intrahepatisk kolestase i graviditet og vedleversykdom assosiert med cystisk fibrose har vært observert i små studier. Den nøyaktige mekanismen for effekt avursodeoksykolsyre ved kolestatiske leversykdommer er foreløpig ikke klarlagt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media