Levervenetrombose

Bjøro K, Blomhoff JP, Schrumpf E, Brosstad F, Bergan A, Egge T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Levervenetrombose representerer i mange situasjoner et diagnostisk og terapeutisk problem. På bakgrunn av fire pasienter gjennnomgår vi de viktigste prinsipper for etablering av diagnose og de ulike terapeutiske alternativer. Bildedannende teknikker er nødvendig for å stille diagnose. Ultralydundersøkelse er i de fleste tilfeller tilstrekkelig, men MT-angiografi er et viktig tillegg. Behandling med trombolyse, operasjon eller levertransplantasjon er mest aktuelt. Behandlingsvalget er helt avhengig av det kliniske bilde og pasientens prognose.

Anbefalte artikler