Schei E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schei E

Rørtveit G, Schei E
20.08.1999
Sammendrag SATS er en videre- og etterutdanningsmetode som har vært i bruk siden 1996. Grupper av allmennpraktikere arbeider i ca. ett år med innsamling av data om diagnostikk og behandlingseffekt...
Jægtvik T, Schei E
30.05.1999
Sammendrag Tidligere undersøkelser har vist at ungdom i Nordland drikker mer enn landsgjennomsnittet, og at bruk av hjemmebrent er utbredt i landsdelen. Vår undersøkelse er en...
Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T
20.08.1998
Sammendrag Observasjon og diskusjon av kollegers kliniske praksis er antakelig den mest potente læringsmetode i medisinen. Slik læring er vanskelig tilgjengelig i allmennpraksis. Gjensidige...
Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T
20.08.1998
Sammendrag Artikkelen peker på at praktisk legearbeid skjer under betingelser som krever andre typer kompetanse og utdanningsmuligheter enn dem man i medisinen tradisjonelt har lagt vekt på...
Skjerven T, Schei E, Mjanger R
10.03.1998
Sammendrag Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger ble opprettet i 1994 som et kvalitetssikringsprosjekt finansiert av Kvalitetssikringsfond I i Den norske lægeforening. Den...
Schei E, Hoftvedt BO
28.02.1998
Sammendrag I 1994 ble kollegaveiledning i praktiske ferdigheter innført som obligatorisk ledd i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 31 vanlige prosedyrer skal utføres under tilstedeværelse av, og...