Hvordan utvikles profesjonell kompetanse?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen peker på at praktisk legearbeid skjer under betingelser som krever andre typer kompetanse ogutdanningsmuligheter enn dem man i medisinen tradisjonelt har lagt vekt på. Praksiskompetanse utgjøres ikke bare avfaglige kunnskaper og ferdigheter, men består i stor grad av personlige elementer (relasjonskompetanse,kommunikasjonskompetanse) som er nødvendige for å mestre den uforutsigbare kompleksiteten i daglig praksis og de mangemotstridende forventninger og krav som ligger i yrkesrollen. Slik kompetanse kan etter forfatternes mening vanskeligutvikles i læringssituasjoner utenfor selve den konkrete praksissituasjonen. Ved å oppleve reelle konsultasjoner sammenmed erfarne kolleger, og drøfte disse i en kollegagruppe, oppnår allmennpraktikere større trygghet på egen dømmekraft,modellæring i et tilnærmet mester-svenn-forhold og større bevissthet om egne behov, begrensninger og muligheter. Detteøker antakelig evnen til å høste ytterligere innsikt og modenhet gjennom den daglige yrkeserfaring, og kan føre tilkonstruktive forandringer i egen atferd og praksisorganisering. Artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer med et 50timers videre- og etterutdanningskurs, Gjensidige praksisbesøk i kollegagruppe, som er blitt gjennomført av trekollegagrupper (totalt 31 allmennpraktikere med gjennomsnittlig ti års praksis) med gode resultater. Kurset erbeskrevet i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media