Praksis læres i praksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Observasjon og diskusjon av kollegers kliniske praksis er antakelig den mest potente læringsmetode i medisinen. Sliklæring er vanskelig tilgjengelig i allmennpraksis. Gjensidige praksisbesøk i kollegagruppe er en nyutviklet 50-timerskursform hvor legenes praksishverdag og selvopplevde utviklingsbehov er hovedråstoff for læringsprosessen. Kollegialefellesopplevelser blir utgangspunkt for refleksjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Kurset samler 10-12erfarne allmennpraktikere fra samme region som møtes regelmessig gjennom to til tre måneder og gjennomfører fireheldags praksisbesøk. Gruppesamlingene (ca. 20 timer, fordelt på tre hele eller seks halve dager) dreier seg i førstefase om å forberede praksisbesøkene, senere om å fortelle fra og diskutere utbyttet av besøkene og avslutningsvis om åutvikle ideer og visjoner for videre utvikling av egen praksis.

  Deltakerne (n = 31) hadde gjennomsnittlig ti års praksiserfaring. De var meget fornøyde med kurset, og rapporterteat praksisbesøk gav mulighet til å bryte den relative faglige isolasjon som allmennpraksis til en viss grad er pregetav. Kurset gav en trygg ramme for tilbakemelding og bekreftelse på egen væremåte og kompetanse som lege, og var enanledning til bevisstgjøring av styrke, svakheter og utviklingsmuligheter ved egen arbeidsform.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media