Praksis læres i praksis

Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Observasjon og diskusjon av kollegers kliniske praksis er antakelig den mest potente læringsmetode i medisinen. Slik læring er vanskelig tilgjengelig i allmennpraksis. Gjensidige praksisbesøk i kollegagruppe er en nyutviklet 50-timers kursform hvor legenes praksishverdag og selvopplevde utviklingsbehov er hovedråstoff for læringsprosessen. Kollegiale fellesopplevelser blir utgangspunkt for refleksjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Kurset samler 10-12 erfarne allmennpraktikere fra samme region som møtes regelmessig gjennom to til tre måneder og gjennomfører fire heldags praksisbesøk. Gruppesamlingene (ca. 20 timer, fordelt på tre hele eller seks halve dager) dreier seg i første fase om å forberede praksisbesøkene, senere om å fortelle fra og diskutere utbyttet av besøkene og avslutningsvis om å utvikle ideer og visjoner for videre utvikling av egen praksis.

Deltakerne (n = 31) hadde gjennomsnittlig ti års praksiserfaring. De var meget fornøyde med kurset, og rapporterte at praksisbesøk gav mulighet til å bryte den relative faglige isolasjon som allmennpraksis til en viss grad er preget av. Kurset gav en trygg ramme for tilbakemelding og bekreftelse på egen væremåte og kompetanse som lege, og var en anledning til bevisstgjøring av styrke, svakheter og utviklingsmuligheter ved egen arbeidsform.

Anbefalte artikler