Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger ble opprettet i 1994 som et kvalitetssikringsprosjektfinansiert av Kvalitetssikringsfond I i Den norske lægeforening. Den overordnede målsetting med kompetansesenteretsarbeid er å forbedre den kliniske fagutøvelse hos de allmennpraktiserende legene gjennom utdanningstiltak. Utvikling,utprøvning og grundig evaluering av kurs og andre tiltak gir oss kunnskap som gjør det mulig å legge til retteeffektive undervisningstilbud og å skreddersy treningsopplegg for praktiske prosedyrer tilpasset den enkelte legesbehov. Resultatene fra de tiltakene vi har lengst erfaring med, tyder på at arbeidsmetoder og teknikker som læres påvåre kurs tas i bruk og holdes ved like. Vi konkluderer med at ferdighetstrening kan og bør foregå i små kollegagrupperhvor det gis mulighet for selvstyrt læring, kontinuerlig kollegakontakt og mulighet for repetisjonsøvelser. En viktigoppgave for senteret er å gjøre tilbudene tilgjengelige for allmennpraktiserende leger landet over.

  Artikkelen presenterer kompetansesenterets virksomhet på to plan: Utviklingen av de enkelte undervisningstilbudeneog arbeidet med å utvikle senterets egenkompetanse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media