Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger

Skjerven T, Schei E, Mjanger R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger ble opprettet i 1994 som et kvalitetssikringsprosjekt finansiert av Kvalitetssikringsfond I i Den norske lægeforening. Den overordnede målsetting med kompetansesenterets arbeid er å forbedre den kliniske fagutøvelse hos de allmennpraktiserende legene gjennom utdanningstiltak. Utvikling, utprøvning og grundig evaluering av kurs og andre tiltak gir oss kunnskap som gjør det mulig å legge til rette effektive undervisningstilbud og å skreddersy treningsopplegg for praktiske prosedyrer tilpasset den enkelte leges behov. Resultatene fra de tiltakene vi har lengst erfaring med, tyder på at arbeidsmetoder og teknikker som læres på våre kurs tas i bruk og holdes ved like. Vi konkluderer med at ferdighetstrening kan og bør foregå i små kollegagrupper hvor det gis mulighet for selvstyrt læring, kontinuerlig kollegakontakt og mulighet for repetisjonsøvelser. En viktig oppgave for senteret er å gjøre tilbudene tilgjengelige for allmennpraktiserende leger landet over.

Artikkelen presenterer kompetansesenterets virksomhet på to plan: Utviklingen av de enkelte undervisningstilbudene og arbeidet med å utvikle senterets egenkompetanse.

Anbefalte artikler