Hjemmebrent og ungdomsfyll

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tidligere undersøkelser har vist at ungdom i Nordland drikker mer enn landsgjennomsnittet, og at bruk av hjemmebrent erutbredt i landsdelen.

  Vår undersøkelse er en spørreskjemaundersøkelse blant 510 elever i den videregående skole i Alstahaug iNordland.

  Forbruk av hjemmebrent var meget høyt både blant yngre og eldre elever. Guttene debuterte tidligere enn jentene, ogdrakk også mer i eldre årsklasser. Tilgangen på alkohol var enkel, både for dem under og over 18 år. De som ikke kjøpteselv, fikk andre til å kjøpe for seg, eller de brente selv. Omtrent alle som hadde et høyt konsum av øl, vin ogbrennevin, drakk også mye hjemmebrent.

  Bruken av hjemmebrent må betraktes som et sammensatt kulturelt og historisk fenomen, hvor voksnes holdninger er avstor betydning. Vi oppfatter det høye konsumet av hjemmebrent blant ungdom i Alstahaug som et faresignal, og anbefalerat det iverksettes forebyggende tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media