Obligatorisk kollegaveiledning

Schei E, Hoftvedt BO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1994 ble kollegaveiledning i praktiske ferdigheter innført som obligatorisk ledd i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 31 vanlige prosedyrer skal utføres under tilstedeværelse av, og diskuteres med, allmennpraktiserende kollega. I 1995 gjennomførte Legeforeningen en foreløpig evaluering av programmet, for å registrere deltakernes motivasjon og egenvurderte ferdighetsnivå, samt barrierer for praktisk gjennomføring av programmet.

Kandidatene var godt motivert for å gjennomføre kollegaveiledning, idet 80% angav å ha lært for lite i grunnutdanning og turnus, 87% hadde behov for justering og oppdatering, og 93% mente de ville ha stort utbytte av å se kolleger arbeide i praksis. Ni av ti mente at usikkerhet på praktiske ferdigheter innebærer fare for utbrenthet. De fleste kandidatene forventet utbytte i form av teknisk dyktighet, større faglig trygghet, og større åpenhet mellom kolleger. Bare en tredel var faktisk kommet i gang med programmet (etter gjennomsnittlig åtte måneder i veiledningsgruppe). Travelhet i hverdagen og problemer med å få tak i kolleger når egnede pasienter dukket opp, ble angitt som hovedbarrierer. Kurs, detaljerte instruksjonshefter og -videogrammer ble foreslått som forbedringsmuligheter.

Anbefalte artikler