Bør man satse på SATS?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  SATS er en videre- og etterutdanningsmetode som har vært i bruk siden 1996. Grupper av allmennpraktikere arbeider i ca.ett år med innsamling av data om diagnostikk og behandlingseffekt for pasienter i egen praksis. De vurderer dissedataene etter bestemte kriterier og utvikler strategier for forbedringstiltak. De kan velge å arbeide med ett ellerflere av fire medisinske temaer (diabetesomsorg, bruk av laboratoriet, diagnose og behandling av henholdsvis sår halsog migrene). For å kunne vurdere og videreutvikle metoden ble det i 1997/98 gjort en ekstern evaluering av deltakerneserfaringer.

  Intervju i fokusgrupper ble brukt som evalueringsmetode.

  Deltakernes tilfredshet var noe avhengig av gruppens valg av tema, slik at de store, uoversiktlige temaene gavstørre opplevd utbytte. Utbyttet var bl.a. knyttet til faglig læring, evne til å omsette kunnskap til praksis ogoverføringsverdi til andre felt av praksis. Vurdering av egne praksisdata i gruppen ble ansett som et svært godtutgangspunkt for slik læring.

  Selv om vi peker på uklarheter ved målsettingen for prosjektet, anser vi SATS-prosjektet som et løfterikt videre- ogetterutdanningsprogram, der hovedarbeidet videre bør dreie seg om klargjøring av målsetting og utbedring av praktiskevanskeligheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media