Sandset PM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sandset PM

Sandset PM
30.08.1999
Nytten av trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt er veldokumentert, men rutinene er ofte utilstrekkelige og mange pasienter får ikke behandling. Ved akutt hjerneinfarkt er denne type...
Hervig T, Haram K, Sandset PM
30.10.1998
Sammendrag De viktigste risikofaktorene for dyp venetrombose i svangerskapet og i barselperioden er preeklampsi, operativ forløsning, langvarig sengeleie, adipositas og hemostatiske defekter (...
Moland L, Sandset PM
30.09.1998
Sammendrag Aktivert protein C (APC)-resistens er ein nyleg oppdaga, arveleg trombofili. Årsaka er nesten alltid ein punktmutasjon i genet som kodar for koagulasjonsfaktor V (guanin (G) er erstatta...
Sandset PM
20.09.1998
Sammendrag INR (International Normalized Ratio)-komiteen anbefaler at INR-systemet for monitorering av peroral antikoagulasjonsbehandling blir innført i Norge så snart som mulig. Tidsplan for og...
Hem E, Opjordsmoen S, Sandset PM
30.05.1998
Sammendrag En 29 år gammel mann ble innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling med akutt forverring av kronisk paranoid schizofreni. Han ble beltelagt straks etter innkomst, og sju dager senere ble det...
Sandset PM, Brosstad F
20.01.1997
Effektiv hemostase krever både normal blodplatefunksjon (primær hemostase) og normale koagulasjonsfaktorer (sekundær hemostase). Ved invasive prosedyrer og operative inngrep, vil hereditære eller...
Sandset PM
10.11.1996
I Norge rammes hvert år 12000-18000 mennesker av hjerneslag (1). Hjerneslag er en alvorlig sykdom med høy dødelighet, og mange får alvorlige og varige funksjonstap. Forebygging og behandling av...
Jensenius M, Holm B, Calisch TE, Haugen K, Sandset PM
10.09.1996
Sammendrag Mange misbrukere injiserer narkotika i de dype venene i lyskene eller på halsen. Slike dype venøse injeksjoner medfører fare for en rekke komplikasjoner, bl.a. tromboser. Vi beskriver her...