Dyp venetrombose hos gravide

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De viktigste risikofaktorene for dyp venetrombose i svangerskapet og i barselperioden er preeklampsi, operativforløsning, langvarig sengeleie, adipositas og hemostatiske defekter (antitrombin-, protein C- og protein S-mangel,aktivert protein C-resistens og fosfolipidantistoffer/lupus antikoagulant). Hyperhomocysteinemi er en generellrisikofaktor for dyp venetrombose. Klinisk diagnostikk av dyp venetrombose er vanskelig. Diagnosen må alltid bekreftesmed objektiv bildediagnostikk. Venografi brukes bare unntaksvis. Positiv D-dimer har høy sensitivitet, men lavspesifisitet for å påvise akutt trombose. Standardbehandling av dyp venetrombose er heparin intravenøst i 7-10 dager ogderetter subkutant. Etter fødselen gis lavmolekylært heparin eller warfarin i 6-12 uker. Trombose post partum behandlesførst med lavmolekylært heparin og så med warfarin per os. Ved høy risiko for trombose gis profylaktisk behandling medlavmolekylært heparin i svangerskapet og 6-12 uker etter fødselen. Ved trombose i svangerskapet bør det foretasutredning av hemostatiske risikofaktorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media