Monitorering av peroral antikoagulasjonsbehandling i Norge - anbefaling om overgang til INR-systemet

Sandset PM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


INR (International Normalized Ratio)-komiteen anbefaler at INR-systemet for monitorering av peroral antikoagulasjonsbehandling blir innført i Norge så snart som mulig. Tidsplan for og beslutningen om overgang må fattes lokalt ved hvert enkelt sykehus som et samarbeid mellom involverte klinikere, laboratorium og primærhelsetjeneste. Overgang til INR-systemet bør senest være gjennomført i hele Norge innen utgangen av 1999.

Det bør etableres en ny INR-komité med mandat til å fungere som pådriver og stimulator og for å utvikle informasjonsmateriell og å bidra til gjennomføring av lokale eller regionale eller nasjonale tiltak og/eller møter om INR-systemet.

Det bør etableres en laboratoriegruppe med mandat til å utarbeide nasjonale retningslinjer for standardisering og kvalitetskontroll.

Anbefalte artikler