Dyp venetrombose hos intravenøse stoffmisbrukere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mange misbrukere injiserer narkotika i de dype venene i lyskene eller på halsen. Slike dype venøse injeksjoner medførerfare for en rekke komplikasjoner, bl.a. tromboser.

  Vi beskriver her fire pasienter med dyp venetrombose i ileofemoralovergangen. Alle pasientene var intravenøsemisbrukere, som i en årrekke hadde injisert stoff i lyskene. To pasienter som fortsatte med sitt misbruk, fikkresidivtrombose etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling. Én pasient hadde en mindre lungeemboli. Alle fire pasienterfikk behandling med lavmolekylært heparin. Warfarinbehandling ble forsøkt hos tre pasienter, men ble pga. dårligetterlevelse seponert etter kort tid hos to.

  Vi konkluderer med at behandlingen av dyp venetrombose kan være vanskelig hos intravenøse stoffmisbrukere. Detteskyldes en kombinasjon av dårlig venøs tilgang, fare for blodsmitte til helsepersonale, asosial atferd og dårligpasientetterlevelse. Som antikoagulant anbefaler vi lavmolekylært heparin i minst tre måneder. I enkelte tilfeller børman vurdere metadon som støttebehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media