Dyp venetrombose hos intravenøse stoffmisbrukere

Jensenius M, Holm B, Calisch TE, Haugen K, Sandset PM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mange misbrukere injiserer narkotika i de dype venene i lyskene eller på halsen. Slike dype venøse injeksjoner medfører fare for en rekke komplikasjoner, bl.a. tromboser.

Vi beskriver her fire pasienter med dyp venetrombose i ileofemoralovergangen. Alle pasientene var intravenøse misbrukere, som i en årrekke hadde injisert stoff i lyskene. To pasienter som fortsatte med sitt misbruk, fikk residivtrombose etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling. Én pasient hadde en mindre lungeemboli. Alle fire pasienter fikk behandling med lavmolekylært heparin. Warfarinbehandling ble forsøkt hos tre pasienter, men ble pga. dårlig etterlevelse seponert etter kort tid hos to.

Vi konkluderer med at behandlingen av dyp venetrombose kan være vanskelig hos intravenøse stoffmisbrukere. Dette skyldes en kombinasjon av dårlig venøs tilgang, fare for blodsmitte til helsepersonale, asosial atferd og dårlig pasientetterlevelse. Som antikoagulant anbefaler vi lavmolekylært heparin i minst tre måneder. I enkelte tilfeller bør man vurdere metadon som støttebehandling.

Anbefalte artikler