Petter Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Kristensen

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Geir A. Skjeret, John Ivar Brevik
09.02.2006
Stadig flere barn får grunnstønad og/eller hjelpestønad. I 1993 mottok 2,3 % av barn i alderen 0 – 15 år slik stønad ( 1 ), mens andelen i 2004 var økt til 4,0 % (O. Thune, Rikstrygdeverket,...
Petter Kristensen, Tor Bjerkedal
18.11.2004
Det dynamiske forholdet mellom deltakelse i arbeidslivet og helse er et viktig element i studiet av sosiale ulikheter i helse ( 1 , 2 ). Helsesvikt betyr noe, men synes ikke å være en dominerende...
Petter Kristensen
07.10.2004
Nord, Erik Kruttrøyk & fredspipe: epistler fra røykekrigens innside 128 s, ill. Oslo GriegBok, 2004. Pris NOK 249 ISBN 82-8120-000-6. Erik Nord er en profilert soldat i røykekrigen. Han har...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
10.01.2012
A hypothesis was postulated in the early 1960s that a dietary supplement of linseed oil, with a high content of the unsaturated fatty acid linolenic acid, could prevent ischaemic heart disease (IHD...
Petter Kristensen
20.01.2005
Observasjonsstudier avviker fra eksperimentelle studier ved å ha en design som er langt mer sårbar for resultatskjevhet (bias, falske assosiasjoner) ( 1 ). Spørsmålet om eventuell årsakssammenheng...
Espen Bjertness, Petter Kristensen
23.09.2010
Palestinere i tradisjonelle muslimske landsbyer på Vestbredden hadde lavere fekunditet enn vestlige befolkningsgrupper. Dette kan skyldes fravær av vestlige sosiokulturelle vaner, som sex før...
Thomas Kristiansen, Petter Kristensen
09.08.2011
Risikoen for å dø i trafikken varierer ikke bare med kjønn og alder, men også med sosioøkonomisk bakgrunn, ifølge ny norsk studie. Figur 1 Alders- og kjønnsspesifikk forekomst av dødelige...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
24.01.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 30 – 5 På side 32 i tabell 3 linje 37 skal det stå: Kroppsmasseindeks (BMI) (kg/m²). Tilsvarende skal det på side 33 i tredje linje i teksten til figur 2 stå: … fedme...
Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer
10.01.2012
Tidlig i 1960-årene ble det satt frem en hypotese om at kosttilskudd av linolje, med høyt innhold av den umettede fettsyren linolensyre, kunne forebygge iskemisk hjertesykdom (IHD) ( 1 ). For å teste...