Lav reproduksjonsevne i okkupert palestinsk territorium

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Palestinere i tradisjonelle muslimske landsbyer på Vestbredden hadde lavere fekunditet enn vestlige befolkningsgrupper. Dette kan skyldes fravær av vestlige sosiokulturelle vaner, som sex før ekteskapet.

  I en prospektiv studie ble 205 nygifte par fra to landsbyer i Hebron-distriktet fulgt (1). Ingen av dem hadde hatt sex før ekteskapet. Samtlige par ønsket barn så fort som mulig. De ble fulgt månedlig inntil graviditet ble bekreftet med graviditetstest eller i maksimum 12 måneder (100 % deltakelse). 16 % av kvinnene ble gravide i første syklus og 70 % innen sjette. 13 % var ikke blitt gravide innen ett år (subfekunde par).

  Gjennomsnittlig fekunditet (evne til reproduksjon), målt som tid til svangerskap, var 0,17. Uventet var det en initial økning i syklusspesifikk fekunditet fra 0,16 (syklus 1) til 0,25 (syklus 5) hos ektepar der kvinnen var tenåring. Økningen kan ha både kulturelle og biologiske forklaringer og har ikke vært vist i vestlige befolkningsgrupper.

  Det er vanskelig å stole på funn fra tilsvarende studier gjort i Vesten pga. våre innfløkte samlivsformer. Studier gjort i lavinntektsland som sosiokulturelt er svært forskjellige fra de vestlige kan innebære viktige metodiske fortrinn. Studien utgjør en del av et omfattende samarbeid innen forskning og høyere utdanning mellom Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, og palestinske institusjoner (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media