Petter Jensen Gjersvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Jensen Gjersvik

Petter Gjersvik
17.12.2009
Opprettelsen av store sykehusavdelinger med ansvar for forskjellige fagområder skaper mange problemer, også språklige. Hva skal slike avdelinger hete? Navnevalget har konsekvenser for avdelingens...
Petter Gjersvik
11.06.2009
Interleukin-31 (IL-31) er oppregulert ved atopisk dermatitt og hos NC/Nga-mus, en dyremodell for sykdommen. Injeksjoner med antistoff mot IL-31 demper musenes kloring. Reduksjon av kløe og kloring...
Petter Gjersvik
28.05.2009
Pasienter med multiple primære maligne melanomer i hud kan ha mutasjon i gener som regulerer cellesyklus. Slike mutasjoner er særlig hyppig når nær familie har hatt melanom...
Petter Gjersvik
28.05.2009
Biobanken med DNA fra pasienter med malignt melanom er et samarbeid mellom flere forskningsmiljøer. Artikkelen utgår fra et samarbeid mellom melanommiljøene ved Haukeland...
Eline Feiring, Eline Feiring, Petter Gjersvik
28.05.2009
Ridder Jak Jervell Jak Jervell. Foto Dag A. Ivarsøy Professor Jakob Anton «Jak» Jervell (f. 1932) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen fagområdet diabetes...
Petter Jensen Gjersvik
19.02.2004
Autoantistoffer mot folsyrereseptorer er påvist hos kvinner som var eller har vært svangre med et foster med nevralrørsdefekter. Foto SCANPIX/Berit Roald Det er godt dokumentert at tilskudd av...
Petter Jensen Gjersvik
20.05.2004
En stor dansk kohortundersøkelse viste ingen sammenheng mellom vaksinering av barn og utvikling av type 1-diabetes. Foto SCANPIX/CAMERA PRESS Ut fra enkelte små studier er det antydet en mulig...
Petter Jensen Gjersvik
20.05.2004
Norsk Dermatologisk Selskap avviklet kanskje sitt siste årsmøte denne våren med legemiddelutstillinger utenfor møtelokalet. Styret i Norsk Dermatologisk Selskap hadde på forhånd signalisert betydelig...
Petter Jensen Gjersvik
18.03.2004
Kan serumkonsentrasjonen av proteiner knyttet til endotelial dysfunksjon forutsi utvikling av preeklampsi? Preeklampsi er en viktig årsak til sykdom og død under svangerskap. Årsaken til preeklampsi...
Petter Jensen Gjersvik
06.05.2004
Ved aggressive former for lymfom gir initial behandling med cytostatika i høye doser kombinert med autolog stamcellestøtte bedre resultater enn standard cytostatikabehandling. Behandling med...
Petter Jensen Gjersvik
06.05.2004
Taus vannkrise Over en milliard mennesker har ikke tilgang til rent vann, og over to milliarder har ikke tilfredsstillende sanitære forhold. Over 100 millioner barn har ikke tilgang til utdanning, og...
Petter Jensen Gjersvik
22.01.2004
Inhalering av nitrogenoksid reduserer forekomsten av kronisk lungesykdom og død hos premature med sjokklunge. Illustrasjonsfoto Kronisk lungesykdom er den viktigste langtidskomplikasjonen hos...
Petter Jensen Gjersvik
22.01.2004
En genotype for interleukin-10 hos mottaker av hematopoetiske stamceller beskytter mot transplantat-mot-vert-sykdom. Transplantasjon av hematopoetiske stamceller er en etablert og effektiv behandling...
Petter Jensen Gjersvik
08.01.2004
Kostbare behandlingsmetoder, både gamle og nye, krever helseøkonomiske og verdimessige vurderinger Lokalbehandling av psoriasis innebærer tidkrevende, klissete og kosmetisk lite tiltalende smøring av...
Petter Jensen Gjersvik
05.02.2004
Kombinasjonsterapi med alfablokker og 5alfa-reduktasehemmer gir bedre effekt enn monoterapi ved benign prostatahyperplasi. Alfaadrenerge reseptorantagonister, som virker på glatt muskulatur i...
Petter Jensen Gjersvik
04.03.2004
Prognosen etter komplett reseksjon av ikke-småcellet lungekreft kan bedres ved bruk av adjuvant cisplatinbasert kjemoterapi. Pasienter som blir radikaloperert for ikke-småcellet lungekreft, har høy...
Petter Jensen Gjersvik
22.04.2004
Unge voksne med nedsatt glukosetoleranse eller diabetes i India hadde en tidlig og rask vekstspurt fra to til 12 års alder, men var ikke overvektige i oppveksten. Forekomsten av type 2-diabetes øker...
Petter Jensen Gjersvik
22.04.2004
Peptidet CGRP utvider cerebrale og durale kar og kan være involvert ved migrene. Intravenøs infusjon av en CGRP-reseptorantagonist er effektivt ved migreneanfall. Frigjøring av nevropeptidet CGRP (...
Petter Jensen Gjersvik
01.04.2004
Ros til norsk forskning innen global helse Norsk medisinsk og helsefaglig forskning er nylig evaluert av tre internasjonalt sammensatte ekspertgrupper oppnevnt av Norges forskningsråd. I denne...
Petter Jensen Gjersvik
01.04.2004
Effekten av klimabehandling ved psoriasis er godt dokumentert, og et offentlig finansiert program for klimabehandling er nødvendig. Hvor stor kapasiteten skal være, derimot, er ikke godt dokumentert...