Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Petter Gjersvik Om forfatterne
Artikkel

Ridder Jak Jervell

Jak Jervell. Foto Dag A. Ivarsøy

Professor Jakob Anton «Jak» Jervell (f. 1932) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen fagområdet diabetes. Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på hans arbeid innen klinisk behandling, forskning og undervisning og hans nasjonale og internasjonale engasjement innen fagområdet diabetes.

Jervell har vært en av landets fremste eksperter på diabetes og en ildsjel i diabetesomsorgen. Han har vært medisinsk rådgiver i Norges Diabetesforbund i en årrekke, og er fremdeles aktivt med i diabetesarbeidet blant annet på Norsk Diabetikersenter, som fagredaktør for bladet Diabetes og som ekspert i Diabetesforbundets informasjonstjeneste, skriver Norges Diabetesforbund.

I perioden 1968 – 2000 var Jervell assistentlege, reservelege, overlege og professor i endokrinologi på Rikshospitalet og ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han hatt en rekke tillitsverv både nasjonalt og internasjonalt.

Medisinprofessor blir universitetsrektor

Ole Petter Ottersen. Foto Gunnar Lothe

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen (f. 1955) er valgt til ny rektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009 – 13. Med 65 % av stemmene vant han valget over motkandidat og teologidekan Trygve Wyller. Ottersen var prosektor ved Anatomisk institutt 1982 – 92, professor samme sted fra 1992 og prodekanus ved Det medisinske fakultet fra 2000. I dag er han leder for Centre for Molecular Biology and Neuroscience, et av universitetets sentre for fremragende forskning. I 1990 mottok han Anders Jahres pris for yngre forskere og i 2008 Anders Jahres seniorpris, den siste for sin banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler. Han har også mottatt Lundbecks nordiske forskningspris (2005, delt med Jon Storm-Mathisen). Han har publisert over 300 artikler i internasjonale tidsskrifter og er ifølge forskning.no nummer to på listen over de mest siterte forskerne i Norge.

Ottersen sier til Universitas at han vil arbeide for å styrke studiene som tilbys ved universitetet, og jobbe hardt for at regjeringen skal øke bevilgningene til forskning og høyere utdanning i Norge. På laget får han med seg prorektor Inga Bostad (viserektor i dag) og viserektorer Doris Jorde, professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og Ragnhild Hennum, professor ved Det juridiske fakultet. Ottersen tar over etter nåværende rektor Geir Ellingsrud 1. august 2009.

Sigmund Grønmo (f. 1947), professor i sosiologi, er gjenvalgt som rektor ved Universitetet i Bergen. Han vant valget over motkandidat Rolf Reed med 52,6 % av stemmene.

Forskningspriser til hudleger

Norsk dermatologisk selskap deler hvert år ut en pris for fremragende forskning innen spesialiteten hud- og veneriske sykdommer. Prisen, som er sponset av legemiddelfirmaet Schering-Plough, er i år på kr 60 000 og er tildelt stipendiat Marit Saunes (f. 1961) ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital i Trondheim. Til grunn for tildelingen ligger hennes epidemiologiske studier om bl.a. atopisk dermatitt. Overlege Anne Lene Krogstad (f. 1956) ved Hudavdelingen, Rikshospitalet er tildelt en nyopprettet publikasjonspris, sponset av Wyeth, for beste forskningsartikkel i 2008. De to prisene ble tildelt på årsmøtet i Norsk dermatologisk selskap i april.

Anbefalte artikler