Pål Zeiner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med design, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Pål Zeiner er dr.med., overlege og førsteamanuensis. Han har mange års erfaring fra forskning på og klinisk arbeid med barn og ungdom med hyperkinetisk forstyrrelse.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pål Zeiner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media