Pål Zeiner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Zeiner

Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
11.12.2018
Hyperkinetic disorder is one of the most frequently used psychiatric diagnoses among children and adolescents in Norway ( 1 ). The condition is characterised by hyperactivity, impulsivity and...
Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
20.11.2018
Hyperkinetisk forstyrrelse er blant de hyppigst brukte psykiatriske diagnosene hos barn og unge i Norge ( 1 ). Tilstanden kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker ( 2 )...
Pål Zeiner
04.09.2017
Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultzred. Barn, vold og traumer Møter med unge i utsatte livssituasjoner.308 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-...
Pål Zeiner
15.11.2007
Evang, A. Tankebilder Hjerne, følelser og styring. 209 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-02-26821-3 Denne boken er skrevet for dem som videreutdanner seg eller...
Pål Zeiner
12.01.2006
Lippe, Anna L. von der Wilkinson, Simon R. Risikoutvikling – tilknytning, omsorgssvikt og forebygging Et jubileumsskrift til Kari Killén. 165 s, tab, ill. Oslo: Norsk institutt for forskning om...
Pål Zeiner
02.12.2004
Hoem, Sverre ADHD – en håndbok for voksne med ADHD 247 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82- 05-32617-7 Boken er primært skrevet for personer som har AD/HD (attention deficit...
Pål Zeiner
04.03.2004
March, John S. Mulle, Karen Tvangslidelser hos barn og unge 314 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 298 ISBN 82-05-28117-3 Behandlingsprogrammer for barn og ungdom med tvangslidelser har...
Pål Zeiner
22.01.2004
Kaland, Nils Aspergers syndrom, historier fra hverdagslivet En mentaliseringstest for personer med Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme. 156 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 200...
Pål Zeiner
19.05.2005
Teeter, Phyllis Anne Behandling av AD/HD – ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 478 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 407 ISBN 91-44-01931-9 Boken er en oversettelse av en amerikansk...
Pål Zeiner
19.05.2005
Beckman, Vanna ADHD/DAMP – en uppdatering 151 s. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 237 ISBN 91-44-03532-2 I Sverige har det vært mer debatt om AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)...
Pål Zeiner
11.03.2010
Selset, DABB. ADHD Uredigert og ærlig. 125 s. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8112-139-3 Innhold og form i denne utgivelsen dekkes best av forfatterens egne utsagn: «Jeg...
Pål Zeiner
28.01.2010
Bastian, U Egge, Å. Barn med ADHD 89 s, ill. Kommuneforlaget, 2009. Pris NOK 228 ISBN 978-82-446-2014-7 Forfatterne har ønsket å øke forståelsen for de vansker barn og ungdom med diagnosen attention-...
Pål Zeiner
06.05.2011
Lunde, Stein Hypersuper – Superhyper 218 s, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2010. Pris NOK 250 ISBN 978-82-8216-128-2 Stein Lunde er klinisk pedagog med lang erfaring innenfor barne- og...
Pål Zeiner
01.10.2013
Hoem, Sverre Ung med ADHD 148 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-40676-6 Forfatteren er psykolog og har selv AD/HD. Han har tidligere skrevet bøkene ADHD – En håndbok for...
Pål Zeiner
08.01.2013
Coleman, Mary Gillberg, Christopher The autisms 4. utg. 389 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 75 ISBN 978-0-19-973212-8 Boken er fjerde utgave, der de tre første hadde...