Hjerneforskning og psykodynamisk forståelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Evang, A.

  Tankebilder

  Hjerne, følelser og styring. 209 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007. Pris NOK 298

  ISBN 978-82-02-26821-3

  Denne boken er skrevet for dem som videreutdanner seg eller praktiserer innen psykisk helsevern. Den er ment å kunne nå alle faggrupper. Forfatterens intensjon er å presentere forskningsdata og teorier innenfor så vel hjerneforskning som psykodynamiske forståelsesmåter. Gjennom dette ønsker han å vise hvordan ulike områder kan integreres og berike hverandre.

  Boken er oppdelt i ti kapitler. Noen av disse omhandler hjerneforskning og tar for seg blant annet genetikk, hjernens oppbygning og virkemåte, ulike former for hukommelse, mekanismer for å forstå stress, angst og depresjon og hjernens integrerende funksjoner. Andre kapitler beskriver objektrelasjonsteorier, tilknytning og mentalisering. I siste del presenterer forfatteren funn og teorier for å knytte sammen ulike forståelsesmåter for psykiske reaksjoner og psykiatriske sykdommer.

  I løpet av de senere år har flere klinikere og forskere som har arbeidet med psykiatriske lidelser, vært opptatt av å integrere resultater fra nyere hjerneforskning med psykodynamiske forståelsesmåter. Den mest kjente er kanskje Dan Siegels The developing mind (1). Evangs bok har mange likhetstrekk med Siegels. Det er et vidt spenn mellom molekylærgenetisk forskning og psykodynamiske teorier. Evang har klokt valgt å vise ulike områder hvor nyere funn kan øke forståelse og gi grunnlag for videreutvikling av teorier som igjen kan brukes i pasientbehandling.

  De beste kapitlene er de som omhandler objektrelasjonsteorier, tilknytning og mentalisering. I beskrivelser av nyere forskning på hukommelse og reaksjoner på traumer blir integreringen av hjerneforskning og psykiatriske sykdommer best. Omtalen av hjernens oppbygning og virkemåte blir mange steder litt for basal for leger. I det siste kapitlet presenterer forfatteren synspunkter på den videre utvikling av psykiatrien. Han er talsperson for økende integrering mellom nevrobiologi og psykodynamiske teorier. Deler av dette kapitlet virker løsrevet fra sammenhengen, men forstyrrer ikke forfatterens ønske om å forstå menneskesinnet så nyansert og bredt som mulig.

  Forfatteren har et godt språk, og det lett å forstå det han skriver. Illustrasjoner og layout fungerer også bra. Alt i alt er boken er godt bidrag til økt kunnskap både om nyere hjerneforskning og psykodynamiske modeller for psykiske plager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media