Dennis A.B.B. Selset – uredigert og ærlig

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selset, DABB.

  ADHD

  Uredigert og ærlig. 125 s. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-8112-139-3

  Innhold og form i denne utgivelsen dekkes best av forfatterens egne utsagn: «Jeg ser meg selv som en filosof. Problemet kommer først når budskapet skal frem. For tanker hører hjemme i kaosets verden. Man må da skrive i kaos og bruke ord man tenker, selv om de ikke alltid er riktig fremført språkmessig. Jeg synes det er kjempegøy å filosofere og lage meg teorier om alt mellom himmel og jord, psykologiske og filosofiske teorier.»

  I tråd med dette kommer han med sine personlige synspunkter på det meste i livet – kjærlighet, død, familie, barndomsminner, sykdom, mobbing, utagering, opplevelse av avvik, erfaringer med offentlige instanser og mye mer. De ulike betraktningene kommer i en form som mest minner om spontane assosiasjoner i hverdagen. Det kan virke som om forfatteren har prøvd å ta for seg ett hovedtema i hvert av de 13 kapitlene. Imidlertid ser det ut til at assosiasjonene kommer under skrivingen, slik at nye temaer stadig dukker opp. Ett eksempel er når Selset kommer inn på seksuelle overgrep mot barn, assosierer han videre til psykiatrisk ettervern og sier: «Hva fan er det for slags ettervern? Pul oss i ræva, bank oss opp, kle oss nakne og deretter spark oss som bikkjer.» Dette blir etterfulgt av anklager mot «dere», som sannsynligvis er ment å være vanlige samfunnsborgere – om at «Dere har sviktet fullstendig» og at «Deres lille innskrenka verden og deres lille evne til å forstå hva dere gjør, faktisk blir gjennomskuet av noen der ute».

  Dette er på mange måter trist lesning. Selset beskriver store egne savn, stor usikkerhet og uttalt mistro mot de fleste av sine medmennesker.

  Er så dette en bok om AD/HD? Svaret er nei. Selset lover at han skal «gi et mer forenklet oppsett på hva ADHD er og hvordan vi kan ha det med oss selv til tider». Dette løftet holder han ikke, så det kommer ikke mer om AD/HD. Noen steder beskriver han opplevelser som han forklarer gjennom diagnosen AD/HD. Denne anmelder mener at Selset, som svært mange andre, bruker AD/HD som en forklaring på tanker og handlinger som ikke med rimelighet kan knyttes til denne sykdommen.

  Bokens tittel burde kanskje ha vært «Dennis A.B.B. Selset – uredigert og ærlig». Innholdet vurderes å være så uredigert at det ser ut som om forlaget ikke har hjulpet Selset slik at tankene hans presenteres på en mer helhetlig måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media