Pål Klepstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Klepstad

Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
21.03.2017
Takk til Ræder og medarbeidere ( 1 ) for utfyllende opplysninger. Vi verken var eller er uenige i at 30 %-forskjellen i farmakologisk potens mellom preparatene er klinisk vesentlig. Morfin kan gis...
Ola Dale, Pål Klepstad, Torkjel Tveita, Just Thoner, Petter C. Borchgrevink
20.12.2016
J. Ræder og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 18/2016 en artikkel om utfasing av ketobemidon til bruk på sykehus til fordel for morfin eller oksykodon ( 1 ). Vi er enige i at ketobemidon kan...
Trine Funder Pedersen, Magnus Løberg Thorbjørnsen, Pål Klepstad, Kjetil Sunde, Ola Dale
18.01.2007
Terapeutisk hypotermi er indisert ved behandling av komatøse pasienter med reetablert egen sirkulasjon etter hjertestans. 12 – 24 timers hypotermi i behandlingen har gitt høyere overlevelse og bedre...
Ola Dale, Pål Klepstad
29.03.2007
Biobankloven stanser ikke lenger forskning på kritisk syke pasienter og andre myndige pasienter uten samtykkekompetanse. Med hjemmel i biobankloven stanset Sosial- og helsedirektoratet i mars 2005 to...
Ola Dale, Pål Klepstad
31.05.2007
Vårt poeng var å informere Tidsskriftets lesere om at det er gjort endringer i biobankloven. Det er gjort med gjengivelse av lovteksten. Vi skrev kun om biobankloven, ikke om den totale...
Olav Magnus S. Fredheim, Kristin Moksnes Husby, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad
07.09.2006
Mange kreftpasienter får i sykdomsforløpet smerter som krever behandling med sterke opioider, dvs. trinn 3 på WHOs smertetrapp. Nyere norske studier viser imidlertid at mange har sterke smerter selv...
Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad, Ulf E. Kongsgaard, Stein Kaasa
05.02.2004
Selv om god smertekontroll ikke alene kan bedre pasientens generelle livskvalitet ( 1 ), viser spørreundersøkelser at smerte er den plagen kreftpasientene frykter mest ( 2 ). 30 – 50 % av dem som...
Pål Klepstad
30.09.2002
De fleste pasienter som dør av kreftsykdom trenger lindring med opioider. Til tross for at morfin ble isolert så tidlig som i 1803, er fremdeles mye uavklart omkring bruk og virkning av morfin. Vi...
Solveig Sandven Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, Heidi Knobel, Stein Kaasa, Ola Dale
06.01.2005
Vi ønskjer å presentere pupillometri som metode, både innan forsking og i klinisk samanheng. Innhaldet er basert på litteratursøk i databasane Medline og ISI- Web of Knowledge og på søk i...
Mette Seland*, Stein Kaasa, Pål Klepstad
22.09.2005
Opioider er de mest brukte medikamenter i behandling av kreftsmerter. Effektiv dose varierer slik at det kreves en individuell dosetitrering for tilfredsstillende smertelindring. For å styre...
Ola Dale, Pål Klepstad
22.09.2005
Sosial- og helsedirektoratet har med biobankloven i hånd i praksis stoppet medisinsk forskning på myndige pasienter som selv ikke kan samtykke. Dette vil bli konsekvensen av at direktoratet i mars...
Pål Klepstad, Ola Dale, Petter C. Borchgrevink, Stein Kaasa, Frank Skorpen
06.10.2005
Den nødvendige opioiddosen for å oppnå adekvat smertelindring er forskjellig fra individ til individ ( 1 ). Tradisjonelt er variasjonen i dosebehov blitt forklart med ulik biotilgjengelighet, med...
Stein Kaasa, Pål Klepstad
17.02.2005
Studier tyder på at pasienter med kreft ikke får god nok smertebehandling Smerte er det symptomet kreftpasienter frykter mest, og optimal smertelindring har i økende grad vært tema i den medisinske...
Lars Marius Ytrebø, Pål Klepstad
26.08.2010
Behandling av voksne pasienter med alvorlig svikt i leverfunksjonen er vanskelig og krever et multidisiplinært intensivmedisinsk samarbeid. Uavhengig av hvilken definisjon man bruker, er det viktig å...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
28.01.2010
En 71 år gammel tidligere frisk mann ble innlagt med sirkulasjonssvikt og antatt kardiogent sjokk etter hjertestans og langvarig gjenoppliving. 12 dager før den aktuelle hendelsen ble 71-åringen...
Pål Klepstad
14.01.2010
Intensivmedisinsk behandling er kostbart for sykehuset og belastende for pasientene. Både for pasienten og for samfunnet er det av vital betydning at organiseringen er god Intensivpasienten har...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
22.04.2010
Per P. Bredmose og medarbeidere fremhever i sin kommentar til vår kasuistikk at det var feil å ekstubere pasienten før ankomst sykehus. I etterpåklokskapens klare lys er dette en korrekt vurdering. I...
Pål Klepstad
23.08.2011
Ingvaldsen, Baard Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi 2. utg. 271 s, ill. Oslo: Eget forlag, 2010. Pris NOK 300 ISBN 978-82-303-1617-7 Denne utgivelsen omfatter en rekke fagområder...
Pål Klepstad
09.08.2011
Smith, Susan Scarth, Edward Sasada, Martin Drugs in anaesthesia and intensive care 4. utg. 390 s. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 28 ISBN 978-0-19-959938-7 Denne utgivelsen omfatter...
Pål Klepstad
21.08.2012
Andersen, Sten Ottesen, Svend Jensen, Niels-Henrik Symptomkontrol i palliativ medisin En quick guide. 5 utg. 120 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2012. Pris DKK 200 ISBN 978-87-7749-676-9 Dette...