Velskrevet, men til hvilket bruk?

Pål Klepstad Om forfatteren
Artikkel

Sharma, Manohar

Simpson, Karen H.

Bennett , Michael I.

Practical management of complex cancer pain

308 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-966162-6

Denne boken er laget i et format som gjør den egnet som et oppslagsverk for frakkelommen. Alle kapitler er skrevet av engelske forfattere. Likevel stemmer praksis ganske godt med det som er vanlig i Norge. Noen få unntak fra dette finnes, for eksempel valg av medikamenter for intratekal smertebehandling.

Boken har tre deler med ulike typer kapitler. Del 1 inneholder kapitler som omhandler generelle aspekter ved behandling av kreftsmerter. Kapitlene er velskrevne, men inneholder ikke mye mer informasjon enn det som kan hentes fra andre lett tilgjengelige kilder, og det som allerede burde være allmennkunnskap for leger som behandler pasienter med kreftsykdommer. I del 2 diskuteres spesielle og vanskelige kasuistikker. Disse kapitlene er interessant lesning, men ikke stoff som normalt finnes i en utgivelse ment som et oppslagsverk. Kapitlene i del 3 tar for seg spesielle invasive teknikker for smertebehandling av kreftpasienter. Dette er høyspesialisert medisin som praktiseres av et fåtall spesialister i Norge, som vel neppe er målgruppen for et raskt tilgjengelig oppslagsverk.

Oppsummert er dette en velskrevet bok med mye nyttig informasjon, men som feiler litt hvis intensjonen er å være et oppslagsverk for frakkelommen.

Anbefalte artikler