Olav Rabben

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Rabben

Olav Rabben
06.02.2003
Krav om første innbetaling av kontingent sendes ut i disse dager. Fristen for betaling er satt til 1. mars. Obligatoriske kontingentsatser fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med...
Olav Rabben
06.02.2003
Etter 1. januar 2003 er det innført nye regler for reiseutlegg. Utenom bruk av egen bil dekkes reise- og oppholdsutgifter kun ved dokumentasjon i form av originale kvitteringer. Refusjon av...
Olav Rabben
20.01.2002
Fra og med 2002 innføres såkalt totalkontingent, dvs. at det blir innkrevd ett beløp per medlem for medlemskap i hovedforeningen, fylkesavdelingene, yrkesforeningene og rettshjelpsordningen...
Olav Rabben
20.01.2001
De konkrete kontingentsatsene for hovedforeningen og rettshjelpsordningen fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Yrkesforeningene og avdelingene fastsetter selv...
Olav Rabben
10.09.2000
Tilskuddsordningen er et av flere statlige virkemidler som skal bidra til å øke stabiliteten i primærhelsetjenesten, og den forvaltes av Legeforeningen. Til sammen er 522 søknader behandlet så langt...
Olav Rabben
10.05.2000
Sosial- og helsedepartementet har for 2000 gitt Den norske lægeforening fortsatt tilsagn om statlig tilskudd til videre- og etterutdanning av primærleger i Nord-Trøndelag og Nord-Norge med unntak av...
Olav Rabben
30.01.2000
De konkrete kontingentsatser for hovedforeningen og Rettshjelpsordningen fastsettes hvert år av landsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Yrkesforeningene og avdelingene fastsetter selv...