Oddvar Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddvar Sandvik

Jon Arne Søreide, Kristinn Eiriksson, Oddvar Sandvik, Asgaut Viste, Arild Horn, Gjermund Johnsen, Jon Erik Grønbech
03.01.2008
Årlig diagnostiseres mer enn 3 400 nye tilfeller med kreft i tykk- eller endetarm i Norge ( 1 ). Halvparten av disse pasientene dør av sin kreftsykdom. Ved diagnosetidspunktet har 15 – 25 % av...
Oddvar Sandvik
28.08.2008
Raftery, AT. Applied basic science for basic surgical training 2. utg. 649 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris EUR 75 ISBN 978-0-08-045140-4 Dette er annen utgave av en...
Oddvar Sandvik
09.10.2008
Jankowski, J Sampliner, R Kerr, D Gastrointestinal oncology A critical multidisciplinary team approach. 728 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2008. Pris GBP 165 ISBN 978-1-4051-2783-7 Utredning og...
Oddvar Sandvik
08.10.2009
Schumpelick, V. Atlas of general surgery 608 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 130 ISBN 978-3-13-144091-4 Tre år etter den andre tyske utgaven av dette operasjonsatlaset foreligger det nå i...
Oddvar Sandvik
01.01.2009
Clavien, P-A Sarr, MG Fong, Y Atlas of upper gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary surgery 990 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2007. Pris EUR 299 ISBN 978-3-540-20004-8 Vellykket kirurgi...
Oddvar Sandvik
12.08.2010
Clavien, P-A Malignant liver tumors Current and emerging therapies. 576 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 175 ISBN 978-1-4051-7976-8 Utredning og behandling av maligne...
Oddvar Sandvik
29.11.2011
Greene, Frederick L. Heniford, B. Todd Minimally invasive cancer management 2. utg. 380 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 130 ISBN 978-1-4419-1237-4 Laparoskopiske og andre minimalt...
Oddvar Sandvik
04.03.2011
Zollinger Jr., Robert M. Ellison, E. Christopher Zollinger’s atlas of surgical operations 9. utg. 506 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill, 2010. Pris USD 249 ISBN: 978-0-07-160226-6 Førsteutgaven...