Kunsten å få det til

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Clavien, P-A

  Sarr, MG

  Fong, Y

  Atlas of upper gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary surgery

  990 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2007. Pris EUR 299

  ISBN 978-3-540-20004-8

  Vellykket kirurgi forutsetter blant annet kunnskap om anatomi, operasjonsmetoder og god kirurgisk teknikk. Utvalget av prosedyrer utvides stadig, særlig gjelder det laparoskopiske teknikker. Utdanningsmessig er det ingenting som slår det å operere sammen med erfarne og dyktige kirurger. Et godt operasjonsatlas kan være et nyttig hjelpemiddel for å forberede seg før man entrer operasjonsstuen.

  Dette ble utgitt i fjor og er laget for leger under utdanning og for spesialister i generell og gastrointestinal kirurgi. Forfatterne legger vekt på tekniske aspekter ved gastrokirurgiske prosedyrer og henviser til kirurgiske lærebøker for utfyllende informasjon.

  Redaktørene ønsker å formidle en oppdatert oversikt over de fleste operative prosedyrer på området, åpne og laparoskopiske – fra de enkleste, som laparoskopisk kolecystektomi, til de mest avanserte, som lever- eller pancreastransplantasjon. Det skulle de ha gode forutsetninger for, alle tre er meget erfarne og ledende akademiske kirurger innen de aktuelle disipliner. De har med seg 159 bidragsytere, de fleste profilerte kirurger – mange av dem har vært med på å utvikle prosedyrene de beskriver. Det er sju deler, som dekker hele fagfeltet. Den første omhandler generelle kirurgiske prinsipper, som leiring av pasient, kirurgiske tilganger, bruk av forskjellige selvholdende haker, suturmaskiner og dren. De øvrige tar for seg inngrep knyttet til oesophagus, ventrikkel og duodenum, lever, galleveier, portal hypertensjon, pancreas og milt.

  Prosedyrebeskrivelsene innledes med en kortfattet tekst om indikasjoner og kontraindikasjoner, preoperative undersøkelser og forberedelser, så er det en stegvis gjennomgang av dem. Stort sett gir tekst og bilder en passe detaljert fremstilling. Postoperativ oppfølging og vanlige komplikasjoner er listet opp. Avslutningsvis avslører forfatterne et triks eller to, ofte nyttige erfaringsbaserte tekniske og taktiske råd.

  Utvalget av prosedyrer er meget stort. Et kapittel på 75 sider er viet kirurgisk behandling av portal hypertensjon. Det er en prioritering som redaktørene argumenterer for, men som kanskje kan diskuteres. Samtidig savnes enkelte prosedyrer, for eksempel biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling ved sykelig overvekt. Generelt er de åpne prosedyrene mer vektlagt enn de laparoskopiske.

  Mange norske kirurger vil nok ha sine små variasjoner av det som beskrives i atlaset. For eksempel er det vanlig å dekke perforerte magesår med en omentflik i tillegg til sutur, og de fleste velger sikkert maskinsydd øsofagojejunal anastomose etter total gastrektomi. Postoperativ drenasje anbefales mer utstrakt enn det er dekning for i litteraturen og redegjort for i innledningskapitlet.

  De 950 illustrasjonene – mange i farger – av kunstneren Jörg Kühn holder meget høy kvalitet og balanserer didaktisk klarhet mot anatomisk gjengivelse og fokuserer på teknisk viktige detaljer.

  Atlas of upper gastrointestinal and hepato-pancreato-biliary surgery er et glimrende operasjonsatlas, vel verdt de mange pengene det koster. Anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media