Tverrfaglig om gastrointestinal onkologi

Oddvar Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Jankowski, J

Sampliner, R

Kerr, D

Gastrointestinal oncology

A critical multidisciplinary team approach. 728 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2008. Pris GBP 165

ISBN 978-1-4051-2783-7

Utredning og behandling av gastrointestinale kreftformer har endret seg grunnleggende de siste årene. Nye muligheter innen diagnostikk og behandling og nye terapikonsepter, for eksempel neoadjuvant kjemoterapi av gastroøsofageale og rektale svulster eller multimodal behandling av levermetastaser, stiller store krav til interdisiplinært samarbeid. Ved mange sykehus har de berørte fagmiljøene funnet sammen i strukturerte tverrfaglige grupper.

Gastrointestinal oncology henvender seg til alle faggrupper som er involvert i utredning og behandling av gastrointestinal kreft, i praksis er vel det først og fremst gastrokirurger, gastroenterologer, onkologer, radiologer og patologer. Målsettingen er ambisiøs: Å være det første kunnskapsbaserte referanseverk for tverrfaglig utredning og behandling av disse kreftformene. Utgiverne har fått med seg mange ledende eksperter innen de forskjellige fagfelter – totalt er det 189 bidragsytere, de fleste fra USA og Storbritannia.

Det er tre hoveddeler – en gastroøsofageal, en kolorektal og en hepatobiliær. 25 kapitler dekker de forskjellige kreftformene i gastrointestinalkanalen.

Hvert kapittel er skrevet av flere forfattere som sammen skal gjenspeile den tverrfaglige tilnærmingen. De er gjennomgående velskrevne, konsise, aktuelle og praksisnære. Referanselistene er stort sett gode og oppdaterte, men fagfeltene som omhandles er i rask utvikling, og det vil derfor være behov for hyppige revisjoner.

Med så mange forfattere er det variasjon i stil og didaktisk tilnærming, uten at det nødvendigvis er noen ulempe. Noen temaer behandles flere steder, kolorektale levermetastaser er for eksempel omtalt ganske bredt både i hoveddelen om kolorektal kreft og i delen om hepatobiliær kreft. Enkelte mer sjeldne tilstander kunne vært grundigere behandlet, det er gjerne slike man har behov for å lese om i et oppslagsverk.

Det hele er gjennomillustrert med bilder, tegninger, diagrammer og tabeller. Disse er stort sett meget gode og utdyper eller supplerer sentrale poeng i teksten. Innbinding og papir er av forventet høy kvalitet.

Jeg har allerede hatt stort utbytte av Gastrointestinal oncology og anbefaler den gjerne til alle som er involvert i utredning og behandling av pasienter med gastrointestinal kreft.

Anbefalte artikler