Oda Riska

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oda Riska

Oda Riska
23.08.2007
Mødre som spiser sunt gjennom svangerskapet, føder barn med mulig lavere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer. For tidlig fødsel kan være forbundet med økt risiko for hjerte- og...
Oda Riska
29.11.2007
Flere biomarkører for preeklampsi er påvist hos gravide kvinner, men finnes ikke hos fosteret. Kristin Brække. Foto privat Det viser Kristin Brække i sin doktoravhandling...
Oda Riska
18.10.2007
Visshet er bedre enn uvisshet for kvinner i familier med arvelig kreft. Det å tilhøre en slik familie uten kjent genfeil synes å være mer belastende enn det å ha genfeilen. Å leve med en slik...
Oda Riska
15.11.2007
En ny screeningmetode som kan brukes til å lete etter nye antimikrobielle stoffer som har kromosomkopiering som mål, er blitt utviklet. Solveig Fossum presenterer metoden i sin doktoravhandling,...
Oda Riska
06.09.2007
Barn som utvikler type 1-diabetes har fortsatt en høyere risiko for død, særlig av hjerte- og karsykdommer. Hyppigheten av type 1-diabetes hos barn har de siste årene økt verden over. Forekomsten i...
Oda Riska
13.12.2007
Fire av fem pasienter i sykehus har legemiddelrelaterte problemer, og hver enkelt pasient har ofte flere slike problemer. Det viser Hege Salvesen Blix i sin doktoravhandling Drug-related problems in...
Oda Riska
01.11.2007
En ny doktoravhandling antyder at meieriprodukter ikke øker risikoen for å få hjerteinfarkt, men heller kan redusere den. I sin doktoravhandling Dairy products and myocardial infarction undersøkte...
Oda Riska
09.08.2007
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er karakterisert ved unormale responser i det sympatiske nervesystem og kan dermed betraktes som en stresslidelse. Vegard Bruun...
Oda Riska
04.10.2007
Beinskjørhet er et folkehelseproblem, og Norge har verdens høyeste forekomst av brudd. Østrogen er viktig i beinomsetning, men hva det betyr for beinhelsa i en befolkning, er...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Trine B. Haugen, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
01.05.2008
Flere får syfilis i vestlige land En økning av antall syfilistilfeller i vestlige land gjør det nødvendig med bedre utdanning og mer oppmerksomhet rundt sykdommen hos leger og helsepersonell, mener...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Oda Riska, Erlend Hem, Erlend Hem
17.01.2008
Behov for flere studier av eldre brystkreftpasienter Rundt en tredel av brystkrefttilfellene forekommer hos personer over 65 år. De første internasjonale anbefalingene for behandling av brystkreft...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
06.11.2008
Effekt av kaloribegrensning på beinhelse Moderat kaloribegrensning over seks måneder kan ha en stor effekt på kroppsvekt uten å skade beinhelsen, viser en randomisert studie (Arch Intern Med 2008;...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Oda Riska
28.02.2008
Rapportering av uønskede hendelser De fleste amerikanske leger vil rapportere uønskede hendelser som kan forårsake pasientskader, men bare et lite antall har faktisk rapportert feil (Arch Intern Med...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
25.09.2008
Ingen effekt av vitamin B En norsk studie publisert i JAMA viser ingen effekt av folsyre, vitamin B 12 eller vitamin B₆ på dødelighet eller kardiovaskulære hendelser (2008; 300: 795 – 804). Den...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Erlend Hem
09.10.2008
Klossete barn – fete voksne Dårligere kognitiv funksjon er assosiert med fedme og type 2-diabetes. Hvorvidt dette skyldes biologiske mekanismer knyttet til nevrologisk funksjon eller sosiale faktorer...
Oda Riska
26.06.2008
Kriminelt forfalskede legemidler er et økende problem både i vestlige land og i utviklingsland. I USA har et parti med heparin forårsaket 81 dødsfall siden november 2007 pga. en tilsatt skadelig...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Trine B. Haugen, Oda Riska, Åslaug Helland, Erlend Hem
15.05.2008
Hivmedikamenter øker infarktrisiko Bruk av de antiretrovirale medikamentene abakavir og didanosin øker risikoen for hjerteinfarkt viser en studie publisert i The Lancet (2008; 371: 1417 – 26)...
Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Trine B. Haugen, Oda Riska, Erlend Hem
04.12.2008
Ny behandlingsstrategi for tuberkulose? Tuberkulose er et vedvarende helseproblem. Bakterien Mycobacterium tuberculosis er refraktær til behandling fordi subpopulasjoner av hypoksiske basiller kan...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
13.03.2008
Sukkerholdig leskedrikk gir økt risiko for urinsyregikt Sukkerholdige leskedrikker inneholder store mengder fruktose, som er kjent for å gi økt urinsyrenivå i serum. Imidlertid finnes det ingen...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
11.09.2008
Frukt og grønt og diabetes Høyt nivå av C-vitamin i plasma er assosiert med redusert risiko for type 2-diabetes. Det viser en ny studie (Arch Intern Med 2008; 168: 1493 – 9). Forskere målte C-...