Oda Riska

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oda Riska

Oda Riska
06.09.2007
Barn som utvikler type 1-diabetes har fortsatt en høyere risiko for død, særlig av hjerte- og karsykdommer. Hyppigheten av type 1-diabetes hos barn har de siste årene økt verden over. Forekomsten i...
Oda Riska
13.12.2007
Fire av fem pasienter i sykehus har legemiddelrelaterte problemer, og hver enkelt pasient har ofte flere slike problemer. Det viser Hege Salvesen Blix i sin doktoravhandling Drug-related problems in...
Oda Riska
01.11.2007
En ny doktoravhandling antyder at meieriprodukter ikke øker risikoen for å få hjerteinfarkt, men heller kan redusere den. I sin doktoravhandling Dairy products and myocardial infarction undersøkte...
Oda Riska
09.08.2007
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er karakterisert ved unormale responser i det sympatiske nervesystem og kan dermed betraktes som en stresslidelse. Vegard Bruun...
Oda Riska
04.10.2007
Beinskjørhet er et folkehelseproblem, og Norge har verdens høyeste forekomst av brudd. Østrogen er viktig i beinomsetning, men hva det betyr for beinhelsa i en befolkning, er...
Oda Riska
23.08.2007
Mødre som spiser sunt gjennom svangerskapet, føder barn med mulig lavere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer. For tidlig fødsel kan være forbundet med økt risiko for hjerte- og...
Oda Riska
29.11.2007
Flere biomarkører for preeklampsi er påvist hos gravide kvinner, men finnes ikke hos fosteret. Kristin Brække. Foto privat Det viser Kristin Brække i sin doktoravhandling...
Oda Riska
18.10.2007
Visshet er bedre enn uvisshet for kvinner i familier med arvelig kreft. Det å tilhøre en slik familie uten kjent genfeil synes å være mer belastende enn det å ha genfeilen. Å leve med en slik...
Oda Riska
15.11.2007
En ny screeningmetode som kan brukes til å lete etter nye antimikrobielle stoffer som har kromosomkopiering som mål, er blitt utviklet. Solveig Fossum presenterer metoden i sin doktoravhandling,...
Oda Riska
11.09.2008
Innen 2010 er det antatt at en femdel av de globale kliniske studiene vil bli gjort i India, til en verdi av 1 milliard amerikanske dollar. Mens dette er gode nyheter for Indias økonomi, er de etiske...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem
03.01.2008
Sunn livsstil hindrer myokardinfarkt Forskere har undersøkt diett og livsstilsfaktorer blant 24 444 kvinner fra de svenske mammografistudiene (Arch Intern Med 2007; 167: 2122 – 7). Av disse...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
31.01.2008
Tverrfaglig omsorg en fordel ved akutt urinretensjon Akutt urinretensjon hos eldre menn er et tegn på prostatahyperplasi, men kan også ha sammenheng med annen sykdom. Nå har engelske forskere...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland
17.04.2008
Vaksine for pasienter med hypertensjon Immunisering mot angiotensin II kan gi lavere blodtrykk hos mennesker med hypertensjon. Det viser en randomisert fase 2-studie (Lancet 2008; 371: 821 – 7). 72...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
12.06.2008
Uklar effekt av steroider ved lungesvikt Inflammasjon antas å bidra til patogenesen ved akutt lungesviktsyndrom (acute respiratory distress syndrome, ARDS), og kortikosteroider kan derfor være en...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Oda Riska, Erlend Hem, Erlend Hem
28.08.2008
Ny behandling for multippel sklerose Medikamentet laquinimod er godt tolerert og effektivt for behandling av multippel sklerose, viser en fase 2-studie (Lancet 2008; 371: 2085 – 92). Medikamentet kan...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Kjetil Søreide
03.04.2008
Økt kroppsmasseindeks øker risikoen for flere krefttyper Økt kroppsmasseindeks kan øke risikoen for flere krefttyper. Risikoen varierer med kjønn og etnisitet (Lancet 2008; 371: 569 – 78). For menn...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Trine B. Haugen, Oda Riska, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.05.2008
Behandling for hypertensjon Pasienter med flere ikke-blodtrykksrelaterte komorbide tilstander har mindre sannsynlighet for å få intensivert behandling for ukontrollert hypertensjon. Det viser en...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
23.10.2008
Massasje hos kreftpasienter Massasje gir en kortvarig reduksjon i smerte og bedring i humør, men ingen effekt over tid hos pasienter med alvorlig kreft. Det er konklusjonen i en amerikansk studie av...
Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
20.11.2008
Politiske holdninger og fysiologiske særtrekk Man antar at politiske holdninger dannes ut fra erfaringer og miljø, men nyere forskning antyder at vår politiske respons også kan ha en biologisk...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Oda Riska, Trine B. Haugen, Erlend Hem
18.12.2008
Stor variasjon i sunne leveår Det er store ulikheter i sunne leveår blant mennesker over 50 år i de forskjellige EU-landene. Det viser en studie i The Lancet (DOI: 10.1016/S0140 – 6736(08)61594-9)...