Redusert malariamortalitet i Zambia

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Antall rapporte dødsfall som følge av malaria i Zambia er blitt redusert med 66 % ifølge Verdens helseorganisasjon (1). Sammen med andre data tyder dette på at Zambia har nådd Roll Back Malaria-målet om å halvere malariamortaliteten fra 2000 innen 2010. Også Rwanda, Tanzania, São Tomé og Principe har oppnådd store reduksjoner i malariamortalitet.

Fra 2003 begynte Zambia å øke innsatsen for å bekjempe malaria. Da ble rundt 500 000 myggnett distribuert, og artemisininbasert kombinasjonsterapi ble startet i sju pilotdistrikter finansiert av Det globale fondet mot aids, tuberkulose and malaria. Siden har Zambia ytterligere økt malariakontrollaktiviteter med støtte fra dette fondet og fra flere andre partnere.

I perioden 2006 – 08 ble 3,6 millioner impregnerte myggnett distribuert i Zambia. Samtidig falt malariamortaliteten med 47 %. Nasjonale undersøkelser viste at parasittprevalensen ble redusert med 53 % og andelen av barn med alvorlig anemi ble redusert med 68 %.

– For oss er det gledelig å se bevis på at malariakontrollressurser fra helseministeriet, fondet og andre partnere har ført til en dramatisk reduksjon i dødsfall som kan forebygges. Zambia er et eksempel som viser hva vi kan oppnå i resten av Afrika gjennom en kombinasjon av universell tilgang til myggnett og effektive malariamedisiner, sier Michel Kazatchkine, direktør i det globale fondet.

Anbefalte artikler