Ni av ti trafikkdødsfall skjer i lav- og mellominntektsland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rundt 1,27 millioner mennesker dør i trafikkulykker hvert år. Mer enn 90% av disse dødsfallene skjer i lav- og mellominntektsland, til tross for at disse landene kun har 48% av kjøretøyene i verden. Halvparten av de døde er myke trafikanter som fotgjengere, syklister og motorsyklister. Det er konklusjonene i den første globale evalueringen av veisikkerhet, publisert av Verdens helseorganisasjon (1). Rapporten inkluderer data fra 178 land, med totalt over 98% av verdens befolkning.

  I noen utviklingsland er opptil 80% av dem som dør i trafikkulykker myke trafikanter. «Disse ulykkene roper på mer oppmerksomhet. Det trengs bygging av fortauer, planfrie fotgjengeroverganger og sykkelveier. Man må sette inn tiltak for å få mindre promillekjøring, lavere fart og økt bruk av hjelm. Dessuten er bedre traumebehandling nødvendig. Dette kan redde hundretusener av liv hvert år,» sier Etienne Krug, direktør i Department of Violence and Injury Prevention and Disability, WHO (2).

  Mens trafikkdødeligheten i mange høyinntektsland har stabilisert seg eller er redusert de siste tiårene, er det en økning i andre deler av verden. Hvis denne trenden fortsetter, vil antall årlige dødsfall øke til rundt 2,4 millioner innen 2030 (2). Dødsraten er høyest i østlige middelhavsland og i Afrika, de laveste ratene finner man i Nederland, Sverige og Storbritannia.

  Rapporten viser at mange land har mangelfull lovgivning. Under en tredel av landene innfrir kriteriet om lavere fartsnivå i boligstrøk, og kun i 57% av landene er det påbudt med setebelte for alle i bilen. I utviklingsland er denne andelen kun 38%.

  «Kun 15% av landene har omfattende lover som dekker alle risikofaktorene som vi målte. Og til og med når lovgivningen er tilfredsstillende, rapporterer de fleste land at håndhevelsen er lav. (…) Som så ofte med folkehelsen er forebygging ikke bare en mulighet. Det er klart det beste valget,» sier Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media