Alkohol og tidlig død i Russland

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alkohol har forårsaket over halvparten av dødsfallene hos personer i alderen 15–54 år i Russland de siste årene og er en hovedårsak til de store svingninger i mortalitet blant voksne siden 1980. Den store forskjellen i prematur mortalitet blant voksne i Russland og Vest-Europa kan i hovedsak tilskrives alkohol og tobakk. Det er konklusjonene av en epidemiologisk studie av mortalitet i tre russiske byer, publisert i The Lancet (1).

  Forskerne undersøkte dødsårsaker, livsstilsfaktorer og alkoholbruk hos 48 557 voksne i alderen 15–74 år basert på opplysninger fra avdødes familie. Forfatterne definerte på forhånd hvilke årsaker til død som i særlig grad kunne være knyttet til alkohol eller tobakk. Slike dødsårsaker ble registrert i 43 802 tilfeller. Alkohol var assossiert med 52 % av alle dødsfall i alderen 15–54 år (59 % blant menn og 33 % blant kvinner), og 18 % av alle dødsfall i alderen 55–74 år.

  «Russland må enten stoppe eller skattlegge ulovlig produksjon av sprit, som er antatt å stå for minst 50 % av alkoholinntak i landet. Dette betyr en konfrontasjon med organiserte kriminelle og korrupte offentlig ansatte,» konkluderer en lederartikkel i samme nummer av The Lancet (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media