Tilgangen til somatiske helsetjenester blant psykisk syke

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Vanlige tilstander som høyt blodtrykk og diabetes forekommer hyppigere hos psykisk syke enn hos andre, mens tilgangen til enkelte helsetjenester ser ut til å være dårligere.

Enkelte somatiske tilstander forekommer hyppigere hos pasienter med psykiske lidelser, men disse får ikke alltid den helsehjelpen de trenger. Illustrasjonsfoto Colourbox

Rapporten «Equal treatment: closing the gap» er basert på en større undersøkelse av ulikheter i tilgang til helsetjenester i England og Wales. Ifølge rapporten er det blant annet mindre sannsynlighet for at psykisk syke med hjertesykdom får kolesterolnivået sjekket eller får forskrevet statiner (1).

I mars i år ratifiserte den britiske regjeringen FNs Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Det er stadig flere bevis fra små studier og personlige beretninger på at mennesker med psykiske lidelser, som schizofreni og bipolar lidelse, dør for tidlig og unødvendig. Det forteller Liz Sayce, direktør for The Royal Association for Disability and Rehabilitation i Storbritannia (2).

11 år etter at Mandi ble diagnostisert med schizofreni, begynte hun å få alvorlig hodepine og hadde lett for å falle. Mandi og foreldrene beskrev den stadige forverringen av symptomene til legene i over fire år, uten at noe ble gjort. Etter et fall ble hun forskrevet paracet og diazepam, og allmennlegen ba henne komme til legekontoret mandagen etter. På mandagen døde Mandi av en hjernesvulst. Ifølge moren, Marita, ville ingen ta ansvar etter Mandis død, allmennlegene skyldte på psykiaterne og omvendt. Marita klaget til Healthcare Commission i England, som ga henne medhold.

Rapporten fra Storbritannias Disability Rights Commission (1) tyder på at familiens erfaringer ikke er uvanlige. Årsakene til ulikhetene er komplekse. For eksempel rapporterte personer med lærevansker og/eller psykiske lidelser at de hadde vansker med å møte til time fordi de manglet transport eller assistanse. Andre stolte ikke på helsepersonell på grunn av tidligere dårlige erfaringer.

Et annet kritikkverdig forhold er at helsepersonell tilskriver pasientens symptomer eller oppførsel personens psykiske lidelse og derfor underdiagnostiserer eller overser fysiske sykdommer.

Redusert tilgang til helsetjenester for personer med psykiske lidelser er et globalt fenomen. I USA har 17 – 28 % av disse personene ingen helseforsikring, men en mye høyere sannsynlighet enn resten av befolkningen for å rapportere dårlig fysisk helse.

Alana Officer, koordinator for Disability and Rehabilitation ved Verdens helseorganisasjon sier at «bevis fra alle land, både fattige og rike, tyder på at personer med psykiske lidelser har erfaringer med dårlig helsehjelp og har mange helsebehov som ikke blir møtt» (2).

Anbefalte artikler