Skabbehandling i Senegal

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Topisk behandling for skabb med benzylbenzoat fungerte bedre enn peroral ivermectin. Det er konklusjonen av en åpen, randomisert studie fra en dermatologiklinikk i Dakar, Senegal (1).

Det er rundt 300 millioner tilfeller av skabbinfeksjon i verden hvert år. Skabb er et stort problem i utviklingsland, fordi det forekommer så hyppig og komplikasjoner er vanlig. Skabb ser ut til å forekomme oftere hos barn, som også har større risiko for superinfeksjon med streptokokker.

Pasienter i alderen 5 – 65 år med skabb som kom til en hudavdeling i Dakar ble inkludert. Disse ble randomisert til enten å få én behandling i 24 timer med 12,5 % benzylbenzoat (BB1, n = 68), to behandlinger over 24 timer med 12,5 % benzylbenzoat (BB2, n = 48) eller oral ivermectin 150 – 200 µg/kg (IV, n = 65).

Etter 14 dager var 33 pasienter (68,8 %) helbredet i BB2-gruppen sammenliknet med 37 (54,4 %) i BB1-gruppen og 16 (24,6 %) i IV-gruppen. Bakteriell superinfeksjon var mer vanlig i IV-gruppen sammenliknet med BB1- og BB2-gruppen samlet (28 % versus 7,8 %). Etter 28 dager var 46 (95,8 %) i BB2-gruppen helbredet sammenliknet med 52 (76,5 %) i BB1-gruppen og 28 (43,1 %) i IV-gruppen.

Over 51 % hadde mer enn fem familiemedlemmer som også trengte behandling. Ettersom flere familiemedlemmer ofte er infisert, er økonomiske hensyn viktig med tanke på valg av behandling i utviklingsland som Senegal. Siden forskjellen i effekt mellom én og to behandlinger med benzylbenzoat var relativt moderat, anbefaler forfatterne bruk av én behandling i første omgang som standard ved vanlig skabb. En andre behandling kan gjøres om dette ikke har noen effekt. Kostnaden for én behandling med generisk benzylbenzoat er for tiden ca. 0,1 euro.

Anbefalte artikler